Sairaanhoitaja - Ylöjärven kaupunki

Sairaanhoitajan toimi toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Kuntoutus- ja muistikeskuksessa toimii kaksi osastoa, muistiosasto ja kuntoutusosasto. Sairaalaosastot ovat asiakkaille, jotka tarvitsevat aktiivista, moniammatillista kuntoutusta tai apua selviytymisessään akuuttihoidon jälkeen. Potilaspaikkoja on yhteensä 22.
Osaston toiminta-ajatuksena on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn kartoittaminen, kohentaminen ja ylläpitäminen. Kannustamme ja ohjaamme omatoimisuuteen ja kotona selviytymiseen.

Sairaanhoitaja toimii jäsenenä moniammatillisessa tiimissä ja tekee yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimintayksiköiden kanssa. Sairaanhoitajan työ on kolmivuorotyötä ja työvuorosuunnittelua ohjaa työaika-autonomia.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistettu ja rekisteröity sairaanhoitajan tutkinto.

Arvostamme laaja-alaista kuntoutusta tukevan hoitotyön osaamista, ikäihmisten ja muistisairaiden toimintakykyä ylläpitävän ja kuntoutusta tukevan hoitotyön osaamista, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, paineensietokykyä, sitoutumista ja innovatiivista työotetta sekä kykyä kehittää hoitotyötä osana moniammatillista tiimiä.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Toimea täytettäessä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.ylojarvi.fi

Tutustu työnantajaan

Osastonhoitaja Anne Keso p. 040 133 4575 tai sp: anne.keso@ylojarvi.fi

Ylöjärven kaupunki, Perusturvaosasto
Osoite: Kuusistontie 3, 33480 Ylöjärvi

Ylöjärvi on nuorekas ja vireä, 33 000 asukkaan kasvukaupunki Tampereen kaupunkiseudulla. Meillä on aktiivisen kehittämisen ilmapiiri ja panostamme henkilöstömme osaamiseen sekä hyvinvointiin. Työnantajana Ylöjärven kaupunki arvostaa työntekijöidensä terveitä elintapoja.

Ylöjärven kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat