Sairaanhoitaja - Muuramen kunta

Haemme toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

SAIRAANHOITAJAA

Sairaanhoitajan toimi sijoittuu kotihoitoon. Teemme kotihoidossa merkityksellistä työtä; mahdollistamme mielekkään ja omanlaisen arjen asiakkaillemme heidän omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kotihoito vahvistaa asiakkaan uskoa kotona asumiseen ja tukee asiakkaan kokonaisvaltaista toimintakykyä, terveyttä sekä osallisuutta.

Työskentely kotihoidossa on antoisaa, vastuullista ja itsenäistä, ja nopeastikin muuttuviin tilanteisiin on osattava reagoida. Sairaanhoitajan työhön kotihoidossa kuuluu asiakkaiden kokonaisvaltainen hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi. Työtehtäviin kuuluu päivittäistoiminnoissa auttamisen lisäksi lääkehoito sekä sairaanhoidolliset toimenpiteet, kuten haavanhoito ja injektioiden anto. Kotihoidon toimintayksikköön kuuluu kaksi kotihoidon tiimiä sekä tuetun asumisen yksikkö. Sairaanhoitaja toimii toisen kotihoidon tiimin sekä Nilatuvan tuetun asumisen yksikön vastuusairaanhoitajana.

Sairaanhoitajalta edellytetään valmiutta työskennellä tarpeen mukaisesti terveyskeskuksen akuutilla vuodeosastolla, jossa hoidetaan sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita. Sairaanhoitajan työ vanhus- ja vammaispalveluissa on monipuolista ja vastuullista. Pääset hyödyntämään ammattitaitoasi laaja-alaisesti ja itsenäisesti. Muuramen kotihoidossa sairaanhoitajat työskentelevät arkipäivisin aamuvuorossa.

Sairaanhoitajalta edellytämme:
- joustavuutta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
- toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää työotetta
- vastuuntuntoa, oma-aloitteisuutta ja paineensietokykyä nopeasti muuttuvissa työtilanteissa
- ajokorttia ja mahdollisuutta käyttää omaa autoa

Arvostamme innostunutta ja sitoutunutta asennetta sekä aitoa kiinnostusta asiakas- ja hoitotyöhön. Meillä pääset työskentelemään ammattitaitoiseen työyhteisöön, jossa on avoin ja iloinen ilmapiiri. Käytössämme on LifeCare-tietojärjestelmä sekä LifeCare-mobiilisovellus. Toimintakyvyn arvioinnissa hyödynnämme toimintakykymittareita.

Kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan tehtävään on sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai alan aikaisempi opistoasteinen tutkinto (laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä 599/1994). Hakijalla tulee olla lisäksi Valviran rekisteröinti sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilönä toimimisesta. Hakijalta edellytetään voimassa olevia työn ammattitaitovaatimuksen mukaisia lääkelupia ja tartuntalain 48 § mukaista rokotussuojaa.

Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Työssä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Työ alkaa 10.5.2021 tai sopimuksen mukaan. Haastattelut pidetään viikolla 17.

Hakemukset ja CV pyydetään jättämään 27.4. klo 15 mennessä ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja

http://www.muurame.fi

Tutustu työnantajaan

Kotihoidon esimies Sira Salo p. 050 471 8990 ja vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Tiina-Emilia Seppänen p. 050 477 1907

Vanhus- ja vammaispalvelut
Osoite: Virastotie 10, 40950 Muurame

Muurame on viihtyisä, nuorekas ja hyvät palvelut tarjoava 10 000 asukkaan kasvukunta Päijänteen rannalla, Jyväskylän seudulla. Muurame on yrittäjäaktiivinen kunta. Kunnan menestyksen perusta on yhteistyöllä tekeminen, jota kutsumme Muurame-hengeksi.

Sinulle suositellut työpaikat