Salon kaupungin vanhuspalveluissa on haettavana sairaanhoitajan työsuhde. Ensisijainen sijoituspaikka on Kukonkallion hoivakoti. Työsuhde alkaa 15.11.2021 tai sopimuksen mukaan.

Etsimme joukkoomme tekijää, joka ammattitaidollaan, osaamisellaan ja esimerkillään on valmis tekemään kanssamme Salosta joka päivä vieläkin paremman.

Sairaanhoitaja työskentelee ympärivuorokautisessa hoidossa työryhmän jäsenenä suunnitellen, toteuttaen sekä arvioiden asukkaiden kokonaisvaltaista hoitoa ja huolenpitoa toimintakykyä edistävien ja ylläpitävien periaatteiden mukaisesti. Sairaanhoitajan tehtävänä on vastata asukkaiden sairaanhoidollisesta erityisosaamisesta ja lääkehoidosta lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. Arvostamme asiakaslähtöisyyttä, motivoitunutta ja luotet-tavaa kollegiaalisuutta, joustavuutta, hyvää paineensietokykyä sekä kehittämis- ja kehitty-mismyönteisyyttä.

Mielenkiintoisen työn lisäksi tarjoamme sinulle maksuttomia liikuntaryhmiä, laajennettuja työ-terveyshuollon palveluita, lounasruokailun henkilökuntahintaan, kouluttautumis- ja kehitty-mismahdollisuuksia sekä liikunta-, hyvinvointi- ja kulttuurietuja. Panostamme hyvään johtajuu-teen ja henkilöstömme hyvinvointiin. Olemme savuton työnantaja.

Tehtävässä edellytetään Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559 vaatimusten mukaista sairaanhoitajan tutkintoa. Työaika on 38,25 h/viikossa, työ on kaksivuorotyötä. Teh-tävän hoito edellyttää tartuntatautilain §48 mukaista rokotussuojaa. Työsuhteessa noudate-taan 6 kuukauden koeaikaa, mikäli työehtosopimuksen mukaiset ehdot täyttyvät. Työsuhtee-seen valitun tulee esittää todistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa työn aloittamisesta.

Tehtäväkohtainen palkka on 2611,00 euroa. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi 6 kuukauden jälkeen sinulle maksetaan henkilökohtaista palkanlisää.

Lisätietoja tehtävästä antaa osastonvastaava Anni Jaakkola-Andersson, puh.044 7726402, anni.jaakkola-andersson@salo.fi

Oletko sinä etsimämme henkilö? Jos kiinnostuit, niin hae työpaikkaa kuntarekry.fi -sivustolla. Jos tarvitset apua sähköisen hakemuksen jättämiseen, ota yhteys rekrytointiyksikköön rekry-tointi@salo.fi, 02 778 2164. Mahdollinen paperihakemus lähetetään osoitteeseen Salon kau-punki / kirjaamo, PL 77, 24101 SALO. Kuoreen merkintä Hakemus /sairaanhoitaja, Kukonkalli-on hoivakoti. Myös paperihakemukset tallennetaan Kuntarekry -järjestelmään. Hakemuksia ei palauteta.

Hakuaika päättyy 26.10.2021 klo 12.00.

Lisätietoja

http://www.salo.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Osastonvastaava Anni Jaakkola-Andersson, puh.044 7726402, anni.jaakkola-andersson@salo.fi
Jos tarvitset apua sähköisen hakemuksen jättämiseen, ota yhteyttä rekrytointi@salo.fi.

Lisätietoja

Kukonkallion hoivakoti

Salo on toisiaan täydentävien vastakohtien kaupunki. Täällä on hiljaisuutta ja yhdessä tekemistä, älyä ja tunnetta, ennakkoluulotonta teknologiaosaamista sekä ihmisläheisyyttä. Salo on lähes 52 000 asukkaan ja noin 5000 yrityksen kaupunki hyvien kulkuyhteyksien varrella. Yhteydet pääkaupunkiseudulle ja Turun suuntaan ovat nopeat sekä sujuvat, asuminen edullista ja monimuotoinen luonto meri-, joki- ja järvimaisemineen houkuttelee myös loma-asukkaita ja matkailijoita.

Salo on kansainvälisesti tunnettu langattoman tiedonsiirron monipuolisesta osaamisesta. Kaupungissamme on pitkät perinteet maataloudessa sekä metalli- ja puusepänteollisuudessa. Salosta löydät myös monipuoliset ostosmahdollisuudet sekä Suomen parhaan torin.


Osoite: Kukonkalliontie 19, 24130 Salo
SALON KAUPUNKI - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat