Sairaanhoitaja - Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

Haluatko toimia itsenäisessä tehtävässä ja mukavassa työyhteisössä? Tässä sinulle tehtävä, jossa pääset kehittämään omaa osaamistasi.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä Haapajärven kotihoidossa on haettavana 2 sairaanhoitajan määräaikaista toimea 15.11-28.2.2022 ajalle terveys- ja vanhuspalveluiden palvelulinjalla paikat täytetään heti tehtävään sopivan henkilön löydyttyä.

Tehtävään kuuluu kokonaisvaltainen asiakkaiden kotona asumisen mahdollistaminen, joka sisältää turvallisen hoivan ja huolenpidon edistäen näin ollen asiakkaiden toimintakykyä ja omatoimisuutta.
Kotihoidon palvelut on tarkoitettu kaikille, jotka alentuneen toimintakyvyn, sairauden tai muun syyn takia tarvitsevat tukea tai apua selviytyäkseen kotona. Kotihoito tukee asiakasta toimimaan itsenäisesti ohjattuna myös kuvapuhelupalvelun avulla. Työ on 2-vuorotyötä. Kotihoidossa työn luonteen vuoksi oma auto ja ajokortti ovat välttämätön. Käytössämme on Lifecare -potilastietojärjestelmä sekä Hilkka toiminnanohjausjärjestelmä.

Arvostamme yhteisöllisyyttä, hyviä yhteistyötaitoja, innovatiivisuutta ja oma- aloitteisuutta. Kotihoidon työssä perusedellytyksiä ovat asiakasta arvostava ja inhimillinen työote, vastuullisuus, joustavuus, hoitotyön ja lääkehoidon osaaminen. Odotamme sinulta hyviä tiimityöskentelytaitoja, kehittämishalukkuutta ja rakennat omalta osaltasi työyhteisön hyvää ilmapiiriä. Meillä saat hyvän perehdytyksen ja ohjauksen mukavassa porukassa. Mikäli olet innokas oppimaan uutta ja tartut rohkeasti uusin haasteisiin, niin saatat olla etsimämme henkilö.

Kelpoisuusehdot määräytyvät lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä nro 559/1994 mukaisesti. Hakijalta edellytetään tartuntatautilain 48§ mukainen rokotussuoja. Työssä on 2 kk koeaika.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella kuntarekry.fi -palvelun kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös lähettämällä hakemuksesi osoitteeseen Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, PL 66, 85801 Haapajärvi. Hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee tällöin mainita tehtävän työavain 389755. Pätevyyden osoittavat todistukset ja muut todistukset tarkastetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä. Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: puh. 044 445 7770.

Lisätietoja

http://www.selanne.net

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Kotihoidonohjaaja Anu Tanhuala p. 0444456 175

Lisätietoja

Haapajärven kotihoito

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien ja Reisjärven kunnan yhteinen kuntayhtymä, jonka tehtävänä ja vastuulla on järjestää asukkailleen lain säätämät sosiaali- ja terveydenhuolto- ja erikoissairaanhoidon palvelut. Kuntayhtymän järjestää myös ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palvelut. Lisäksi kuntayhtymä tuottaa ympäristö- ja rakennusvalvonnan palvelut Kärsämäelle. Väestöpohja Selänteen alueella on n. 15.400 asukasta. Selänne löytyy myös Facebookista ja Instagramista.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on savuton työpaikka.


Osoite: Kirkkokatu 2, 85800 Haapajärvi

Sinulle suositellut työpaikat