test
Sairaanhoitaja - Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä on avoinna psykiatrisen sairaanhoitajan vakituinen toimi Reisjärvellä sopimuksen mukaan alkaen.
Työtä tehdään osin kouluilla, ns. koulupsyykkarin nimikkeellä. Koulupsyykkarin työ on itsenäistä lasten ja nuorten parissa tehtävää työtä. Työhön sisältyvät vastaanottokäynnit, erilaiset verkostotapaamiset, yhteistyö perhekeskusverkoston ja erikoissairaanhoidon kanssa. Kouluilla työskentelevä kuraattori ja koulupsykologi ovat läheisiä yhteistyökumppaneita, kuten myös kouluterveydenhoitaja. Perheneuvolassa työskentelevä sosiaalityöntekijä ja psykologi tarjoavat tukea, lasten psykiatria unohtamatta. Tiivistä yhteistyötä tehdään toki laajasti kaikkien lasten ja nuorten parissa toimivien ammattilaisten kesken.
Psykiatrinen sairaanhoitaja tekee työtä osin myös Reisjärven psykiatrisessa kotikuntoutuksessa, jossa työ on monipuolista ja itsenäistä eri-ikäisten asiakkaiden kanssa tehtävää kuntouttavaa työtä pääsääntöisesti asiakkaan kotona. Työhön sisältyy muun muassa asiakkaan psyykkinen tuki, lääkehoidon seuranta, verkostotapaamiset ja yhteistyö eri tahojen kanssa. Läheisenä työkumppanina on Reisjärven mielenterveysneuvolan psykiatrinen sairaanhoitaja. Konsultoiva psykiatri on paikalla kahtena päivänä kuukaudessa. Meillä et jää yksin työn haasteiden kanssa. Tiivistä ja erinomaisen hyvin toimivaa yhteistyötä tehdään terveyskeskuksen poliklinikan, työterveyshuollon, kotihoidon, arviointiyksikkö Arviidan, sosiaalitoimen ja muiden viranomaistahojen kanssa.

Haemme tehtävään mielenterveystyöstä aidosti kiinnostunutta, kehittämismyönteistä, joustavaa ja ennakkoluulotonta ammattilaista. Omatoimisuus ja laaja-alainen näkemys mielenterveystyöstä on edellytys tehtävässä pärjäämiseen. Pätevyysvaatimuksena on mielenterveystyöhön suuntautuneen sairaanhoitajan tutkinto (aikaisempi opistoasteen tutkinto tai AMK-tutkinto) ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella kuntarekry.fi -palvelun kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös lähettämällä hakemuksesi osoitteeseen Peruspalvelukuntayhtymä Selänne / Minna Malila, PL 66, 85801 Haapajärvi. Hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee tällöin mainita tehtävän työavain 395869. Pätevyyden osoittavat todistukset ja muut todistukset tarkastetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä. Sijaisuus täytetään heti sopivan hakijan löytyessä.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: puh. 044 445 7770.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Terapiapalveluiden esimies Johanna Ollikainen puh.040-6280112
Terapia- ja vammaispalvelujohtaja Päivi Roivas puh. 044-4457675
Hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila
puh. 040-1808992

Lisätietoja

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, Psykososiaaliset palvelut

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien ja Reisjärven kuntien yhteinen kuntayhtymä, jonka tehtävänä ja vastuulla on järjestää asukkailleen lain säätämät sosiaali- ja terveydenhuolto- ja erikoissairaanhoidon palvelut. Kuntayhtymän järjestää myös ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palvelut. Lisäksi kuntayhtymä tuottaa ympäristö-.ja rakennusvalvonnan palvelut Kärsämäelle. Väestöpohja Selänteen alueella on n. 15.400 asukasta. Selänne löytyy myös facebookista.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on savuton työpaikka


Osoite: PL 66, 85801 Haapajärvi

Sinulle suositellut työpaikat