Sairaanhoitaja, 4 kesäsijaisuutta, Kerttuli - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Tehostettu palveluasuminen ja hoiva-asuminen on tarkoitettu ensisijaisesti ikääntyneille, monisairaille henkilöille, jotka tarvitsevat runsaasti ympärivuorokautista hoivaa ja ohjausta. Toiminta on asukaslähtöistä ja virikkeellistä. Toiminnan tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen.

Työssä kunnioitetaan asukkaan itsemääräämisoikeutta ja edistetään oikeutta itsenäiseen, hyvään elämään ja itseään sekä hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Yhteistyö asukkaan läheisten kanssa on olennainen osa päivittäistä työtä.

Sairaanhoitajan työ asumispalveluyksiköissä on moniammatillista ja vastuullista tiimityötä. Sairaanhoitaja vastaa asukkaiden lääkehoidon toteutuksesta ja hänellä on vastuu hoitotyöstä ja asukkaiden sairaanhoi-toon liittyvistä asioista.Työ sisältää perushoitoa, lääkehoitoa ja asukkaan toimintakyvyn ja hoidon tarpeen arviointia. Asukkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoitosuunnitelman laatimisessa käytetään RAI (Resident Assessment Instrument) -laatujärjestelmää.

Kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaan. Otamme huomioon myös sairaanhoitajaopiskelijat sijaisuuksia täytettäessä.

Lisäksi edellytämme tartuntalain 48§:n mukaista rokotussuojaa.

Eduksi luemme hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä asiakaslähtöistä työotteen. Hyvät tietotekniset taidot ja kokemus vanhustyöstä on eduksi.

Tarjoamme monipuolisen ja merkityksellisen työn vanhusten asumispalvelujen parissa. Työhön perehdytetään ja työssäsi saat työyhteisön ja esimiehen tuen. Ota rohkeasti yhteyttä ja tule meille töihin!

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Tutustu työnantajaan

Tarja Kotiranta p. 040 161 8673, tarja.kotiranta@turku.fi
Susanna Koponen p. 040 161 8654, susanna.koponen@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Vanhus- ja vammaispalvelut, Vanhuspalvelut, Vanhusten asumispalvelut, Vanhuskeskus 2, Kerttuli
Osoite: Hovioikeudenkatu 3, 20500 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.

Sinulle suositellut työpaikat