Sairaanhoitaja, 4 kpl,(kesätyö) Kurjensiipi 1 ja 2 - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Sairaanhoitajan tehtävät Kurjensiipi 1 ja 2 -nimisissä ikääntyneiden toimintakyvyn tuki- ja arviointiyksiköissä. Yksiköt sijaitsevat osoitteessa Kurjenmäenkatu 6, rakennus 41, 20700 Turku eli Kupittaan puiston välittömässä läheisyydessä.

Kurjensiipi 1 ja 2 ovat Vanhusten asumispalveluihin kuuluvia, lyhytaikaista laitoshoitoa tarjoavia yksiköitä, joissa on asiakkaina monisairaita ja päivittäisissä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevia vanhuksia. Toimintamme on asiakaslähtöistä ja virikkeellistä. Haluamme tarjota asiakkaillemme aktiivisen arjen, jolla tavoittelemme asiakkaan toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitämistä, kunnon kohentumista ja kotiutumista. Yhteistyö asiakkaan läheisten kanssa on olennainen osa henkilökunnan päivittäistä työtä.

Sairaanhoitaja vastaa asiakkaiden lääkehoidon toteutuksesta, hänellä on vastuu hoitotyöstä ja asiakkaiden sairaanhoitoon liittyvistä asioista. Asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoitosuunnitelman laatimisessa sairaanhoitaja käyttää RAI (Resident Assessment Instrument) - laatujärjestelmää ja sen tuottamaa tietoa. Kesäsijaisiltamme emme tätä edellytä, mutta RAIn osaminen katsotaan eduksi. Sairaanhoitaja on moniammatillisen hoitotiimin jäsen.

Kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaan.
Otamme haussa huomioon myös sairaanhoitajaopiskelijat.

Lisäksi edellytämme tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.

Eduksi luemme asiakaslähtöisen työotteen, hyvät vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot sekä voimassa olevan lääkeluvan.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden työskennellä motivoituneissa työyhteisöissä sekä mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn.
Työ on 2-vuorotyötä ja sinulla on mahdollisuus vaikuttaa työvuoroihin.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Tutustu työnantajaan

Skants-Laine Tarja, Kurjensiipi 1, puh. 040 5935608
Uusitalo Johanna, Kurjensiipi 2, puh. 044 9073658
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Vanhus- ja vammaispalvelut, Vanhuspalvelut, Vanhusten asumispalvelut, Vanhuskeskus 2, Kurjenmäki, Kurjensiipi 1, Kurjensiipi 2
Osoite: Kurjenmäenkatu 6, 20700 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.