test
Sairaanhoitaja - Keuruun kaupunki

Haemme kotihoitoon sairaanhoitajaa luomaan uudenlaista työnkuvaa! Tartu kanssamme haasteeseen ja tule kehittämään kotihoidon sairaanhoitoa.

Me Keuruun kaupungin kotihoidossa haluamme panostaa asiakkaiden mahdollisuuteen asua kotona silloinkin, kun terveydentila äkillisesti muuttuu. Kotihoidon asiakkaiden sairaanhoidolliset tarpeet lisääntyvät ja sairaanhoidollisen osaamisen lisääminen sekä hoitotyön laadun kehittäminen on tärkeää asiakkaiden hoivan tarpeeseen vastaamiseksi.

Hakemamme sairaanhoitaja toimii kotihoidon uusien asiakkaiden vastuusairaanhoitajana palveluiden alkaessa. Lisäksi hän vastaa kotihoidon asiakkaiden sairaanhoidollisten tarpeiden arvioinnista sairaalasta kotiutuessa. Työnkuvaan sisältyy myös hoitotyön laadun parantamista, käytäntöjen jalkauttamista ja eri toimintojen yhteen sovittamista yhdessä kotihoidon ohjaajan kanssa. Lähimpinä yhteistyökumppaneina toimivat kotiutuslähihoitaja, kotihoidon muut sairaanhoitajat, tiimit ja terveyskeskus. Työnkuvaan liittyy myös mahdollisuus toimia kotihoidon ohjaajan sijaisena lomien aikana.

Työssä tarvitaan kykyä reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja joustavuutta liikkua erilaisten työtehtävien välillä. Lisäksi edellytämme valittavalta vahvaa hoitotyön osaamista. Tehtävässä tarvitaan kykyä oma-aloitteisuuteen, itsenäiseen työskentelyyn ja oman työn organisointiin tehokkaasti. Odotamme hakijalta uusia ideoita, osaamista niin asiakas- kuin kehittämistyössä sekä tietysti hyviä yhteistyötaitoja. Aiempi kokemus kotihoidosta on eduksi. Jos koet tarvetta olla vaikuttamassa hoitotyön käytäntöjen kehittämiseen ja ikääntyneiden hoidon laadun parantamiseen asiakastyön lisäksi, tämä on sinulle sopiva työ!

Hakemamme sairaanhoitajan lisäksi Keuruun kaupungin kotihoidossa toimii neljä sairaanhoitajaa. Sairaanhoitajien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ja kollegoiden tuki on aina saatavilla. Meillä on myös kaksi fysioterapeuttia, palveluohjaajaa, voimavarahoitaja, muistikoordinaattori ja senioripuhelin neuvontaa ja ohjausta varten. Panostamme monialaiseen yhteistyöhön ja jokaisen oman osaamisen hyödyntämiseen asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden vaikuttaa oman työnkuvasi suunnitteluun ja itsesi kehittämiseen. Meillä johdetaan osallistavasti ja valmentavasti jokaisen vahvuuksia ja mielenkiinnonkohteita tukien. Työaika on pääasiassa arkisin kahdeksasta neljään, mutta liukuma työajoissa on mahdollista. Sairaanhoitaja suunnittelee omat työpäivänsä ja työajat ovat joustavat. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§ mukaista rokotussuojaa ja oman auton käyttömahdollisuutta sekä lääkelupia.

Lisätietoja

https://www.facebook.com/keuruunvanhuspalvelut

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Nina Voutilainen, kotihoidon ohjaaja puh. 0400 618483 nina.voutilainen@keuruu.fi
Riikka Röppänen, kotihoitopäällikkö puh. 0400537471 riikka.roppanen@keuruu.fi

Lisätietoja

Keuruun kaupunki, Perusturvapalvelut, Vanhuspalvelut

Keuruun vanhuspalveluissa teemme jatkuvaa aktiivista kehittämistyötä tavoitteena laadukkaat, aktivoivat ja voimavaralähtöiset vanhuspalvelut.


Osoite: Seiponniementie 7, 42700 Keuruu
Keuruun kaupunki - Savuton työpaikka Keuruun kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat