test

Rovaniemen kaupungin ikäihmisten palvelualueella
on haettavana
sairaanhoitajan toimi

tämänhetkisenä sijoituspaikkana kotiin annettavien palveluiden kotiutustiimi.

Kotiutustiimi on asiakkaan tukena, kun asiakas kotiutuu sairaalasta tai ikäihminen tarvitsee tukea kotona asumiseen. Kotiutustiimiin ohjautuvat asiakkaat, jotka eivät ole kotihoidon palvelujen piirissä. Jakson tavoitteena on tukea kotona selviytymistä, vahvistaa terveyttä ja toimintakykyä sekä tukea osallisuutta ja itsenäisyyttä. Kuntoutumiselle asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteet, joita kohti pyrimme yhdessä tukien ja auttaen. Asiakkaan oma aktiivisuus ja osallistuminen päivittäisiin arjen toimintoihin voimavarojen mukaisesti on kuntoutumisen kannalta keskeistä. Hoitojakson pituutta ja kotikäyntien tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan, tarvittaessa omaisten ja kotiutustiimin henkilöstön kanssa. Kotiutustiimin palvelut sisältävät mm. asiakkaan palveluntarpeen arviointia, asiakkaan ohjaamista, arjen toiminnoissa tukemista, lääkehoitoa ja sairaanhoitoa.

Arvostamme kokemusta ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta sekä aitoa kiinnostusta ikäihmisten palveluiden toteuttamiseen ja kehittämiseen, ennakkoluulotonta asennetta ja luovaa ajattelukykyä. Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen työtehtävän ikäihmisten palvelualueella.

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun sairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhuoltoalan aiempi opistoasteen sairaanhoitajan tutkinto.

Työ on kaksivuorotyötä ja tehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Palkkaus SOTE-sopimuksen mukainen.

Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain ( 1227/2016) 48§: edellyttämää rokotus suojaa. Työnantajalla on oikeus pyytää ja ottaa vastaan huumausainetestiä koskeva todistus (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (13.8.2004/759 7§). Vakituiseen toimeen valitulla tarkastus ajoittuu koeaikaan.

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Toimen täyttämisessä noudatetaan anonyymiä rekrytointimenettelyä. Käytännössä rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Taustatiedoissa kysyttävät tiedot
eivät näy rekrytoivalle esimiehelle. Tavoitteenamme on anonyymin rekrytointimenettelyn avulla kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen ja työkokemukseen.

Toimeen haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry Hakuaika päättyy 24.1.2022 klo 15.00.

Jos ei ole mahdollisuutta tehdä sähköistä hakemusta, tulee hakemus toimittaa postitse: Rovaniemen kaupunki, kaupungin kirjaamo, Koskikatu 25, 2. Kerros, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike.

Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa arkisin klo 8-15 palveluvastaava Tiia Viiri, p 050-3707098

Lisätietoja

Rovaniemen kaupunki, Ikäihmisten palvelut, Kotiin annettavat palvelut

Rovaniemen kaupungin hyvinvointipalveluihin kuuluu avovastaanotto, asumispalvelujen erityispalvelut, kotiin annettavat palvelut, kuntoutus, lastensuojelu, palveluohjaus ja Ikäosaamiskeskus, päihdehuollon palvelut, työikäisten ja lapsiperheiden palvelut, sairaalapalvelut, sosiaalisen, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaispalvelut sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1000 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.


Osoite: Pohjolankatu 2, 96100 Rovaniemi

Sinulle suositellut työpaikat