Skip to main content
test
Sairaanhoitaja - Kuopion kaupunki

Oletko kiinnostunut toiminnan ja tiimin kehittämisestä? Haluatko olla osana merkityksellistä toimintaa? Haemme sairaanhoitajan sijaista uuteen Kuopion kaupungin toimintaan!

Kuopion kaupunki on lisännyt palvelutarjontaa vammaispalveluissa. Olemme avanneet 6 paikkaisen tilapäishoidon yksikön Peippolan erityishuollon lapsille ja nuorille. Kodinomainen Peippola sijaitsee Harjulan sairaalan ympäristössä. Toimintamme on lapsen ja nuoren yksilöllisiä tarpeita huomioivaa ja perheitä kuuntelevaa.

Työssä toimit työparina yhdessä tiimivastaavan sairaanhoitajan kanssa. Suunnittelet työvuoroja ja huolehdit lääkehoidon suunnitelmasta ja toteutumisesta. Toimit omahoitajana ja teet yhteistyötä omaisten ja eri toimijoiden kanssa. Omalla työpanoksellasi saat vaikuttaa tilapäishoidon yksikön kokonaisuuteen vahvuuksillasi ja vastata vastuualueestasi.

Kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinto sekä todistus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitetusta terveydenhuollon ammattihenkilöstä. Noudatamme tartuntatautilain 48§ ja 48a § mukaista suojaa.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden kehittää omaa osaamistasi ja tilaisuuden vaikuttaa omalla asiantuntijuudellasi. Arvostamme erityishuollon lasten ja nuorten hoito- tai ohjauskokemusta, hyviä yhteistyö - ja tiimityötaitoja ja aitoa välittämistä ja halua auttaa.

Tehtävässä työaika on 38,25 t/vko ja työ on vuorotyötä.
Sijaisuus alkaa sopimuksen mukaan ja jatkuu 31.8.2023 saakka.
Palkkaus on SOTE-sopimuksen mukainen, 2642,13€/kk.
Tehtävän täytössä noudatetaan koeaikaa.

Tehtävään valittua voidaan pyytää esittämään ajantasainen rikostaustaote lasten kanssa työskentelevälle.

Haastatteluja käydään koko hakuprosessin ajan.

Lisätietoja

https://www.kuopio.fi/vammaiset-ja-kehitysvammaiset
https://www.kuopio.fi/documents/7369547/8973494/Peippola-esite/4afbce49-ae53-4403-926d-ab38456ac673

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästa antaa palveluesimies Jari Kangas, p. 044 718 3290 ja sairaanhoitaja Marianne Bergström, p. 04 4718 1465.

Lisätietoja

Kuopion kaupunki, Perusturva- ja terveyslautakunta, Perusturvan palvelualue, Vammaispalvelut, Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto, Vammaispalvelujen tukipalvelut

Peippola on kuusipaikkainen yksikkö Kuopion Harjulan sairaalan pihapiirissä, Niuvantie 4. Jokaiselle on oma tilava huone, minkä sisustuksellisiin yksityiskohtiin lapsella/nuorella on mahdollisuus vaikuttaa jakson aikana (esim. tekstiilit, kuvat). Käytössä on oma aidattu piha-alue ja lähistöllä on hyvät ulkoilumahdollisuudet. Yhteisten tilojen lisäksi käytössä on myös kiinteistössä oleva liikuntasali sekä iltaisin ja viikonloppuisin samassa pihapiirissä olevat päivätoiminnan tilat.

Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pohjois-Savossa on sen jälkeen yksi järjestäjä, joka on vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista. Suomessa tulee olemaan yhteensä 21 hyvinvointialuetta, joista viiden alueella on yliopistollinen sairaala. Yksi näistä alueista on Pohjois-Savo, jossa Kuopion yliopistollinen sairaala KYS vastaa erikoissairaanhoidosta. Vuoden 2023 alussa hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen henkilöstö alueen kunnista ja kuntayhtymistä ns. vanhoina työntekijöinä henkilöstösiirtosopimuksella. Henkilöstöä hyvinvointialueella tulee olemaan noin 12.500 henkilöä. Myös tämä kyseinen avoinna oleva tehtävä siirtyy liikkeen luovutuksen periaattein 1.1.2023 lukien Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.


Osoite: Niuvantie 4, 70210 Kuopio
Kuopion kaupunki - Savuton työpaikka Kuopion kaupunki - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat