Skip to main content
test

Rovaniemen kaupungin Ikäihmisten palvelualueella
on haettavana

2 sairaanhoitajan toimea
Tämän hetkisenä sijoituspaikkana Ikäihmisten palvelualueen varahenkilöstö.

Ikäihmisten palvelualue käsittää kuntoutussairaalan, palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoivan sekä kotihoidon alueet. Varahenkilöstö korvaa yksiköissä välitöntä ja lyhytaikaista sijaistarvetta Rovaniemen kaupungin palvelualueella.

Kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan toimeen on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun sairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhuoltoalan aiempi opistoasteen sairaanhoitajan tutkinto.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja vaihtelevan työtehtävän ikäihmisten palvelualueella, työtehtävät kohdennetaan osaamisen mukaan. Varahenkilöstössä jokaiselle on määritelty kotiyksikkö missä työskennellään, kun ei ole varausta.

Varahenkilöstössä sinulla on mahdollisuus hyödyntää ja kehittää osaamistasi monipuolisesti eri yksiköissä. Työtehtävässä edellytetään joustavuutta, halua oppia uutta sekä kykyä sopeutua uusiin ja muuttuviin tilanteisiin. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, innostunutta, vastuullista ja ihmisläheistä työotetta.

Jos koet nauttivasi monipuolisesta työstä sekä vaihtuvista työyksiköistä ja tilanteista, olet juuri etsimämme henkilö ja toivomme, että kuulemme Sinusta.
Työ on kaksivuorotyötä. Työtehtävien hoitaminen edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Palkkaus SOTE-sopimuksen mukainen.

Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain ( 1227/2016) 48§:n ja 48 a §: n edellyttämää rokotus suojaa. Työnantajalla on oikeus pyytää ja ottaa vastaan huumausainetestiä koskeva todistus (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (13.8.2004/759 7§). Vakituiseen toimeen valitulla tarkastus ajoittuu koeaikaan.

Toimessa on neljän kuukauden koeaika.

Toimen täyttämisessä noudatetaan anonyymiä rekrytointimenettelyä. Käytännössä rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Taustatiedoissa kysyttävät tiedot eivät näy rekrytoivalle esimiehelle. Tavoitteenamme on anonyymin rekrytointimenettelyn avulla kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen ja työkokemukseen.

Toimeen haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry Hakuaika päättyy 20.5. 2022 klo 15.00.

Jos ei ole mahdollisuutta tehdä sähköistä hakemusta, tulee hakemus toimittaa postitse: Rovaniemen kaupunki, kaupungin kirjaamo, Koskikatu 25, 2. kerros, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Hakuaika päättyy 20.5.2022 klo 15.00.

Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

vt. palveluvastaava Mari Rissanen p. 040 6527 220 mari.rissanen@rovaniemi.fi

Lisätietoja

Ikäihmisten palvelualue, kotiin annettavat palvelut

Rovaniemen kaupungin hyvinvointipalveluihin kuuluu avovastaanotto, asumispalvelujen erityispalvelut, kotiin annettavat palvelut, kuntoutus, lastensuojelu, palveluohjaus ja Ikäosaamiskeskus, päihdehuollon palvelut, työikäisten ja lapsiperheiden palvelut, sairaalapalvelut, sosiaalisen, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaispalvelut sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1000 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.


Osoite: Pohjolankatu 2, 96100 Rovaniemi

Sinulle suositellut työpaikat