Skip to main content
test
Sairaanhoitaja - Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Tuletko meille sairaanhoitajan tehtävään erikoislääkärin vastaanotoille? Sairaanhoitaja työskentelee audionomin tehtävissä ja hän vastaa hoitotyön, kuulo- ja tasapainotutkimusten ja kuulon kuntoutuksen asiantuntijuudesta tiimissä. Audionomilta vaaditaan sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinnon jälkeiset erikoistumisopinnot, joiden laajuus on 60 opintopistettä. Audionomi työskentee korva-, nenä- ja kurkkutautien vastaanotolla. Tiimissä on kaksi audionomin pätevyyden omaavaa sairaanhoitajaa, lähihoitaja ja erikoislääkäreitä. Tehtävään valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää työterveyshuollon ammattihenkilön antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Edellytämme työntekijöiltä tartuntatautilain (48 § ja 48§a) mukaista rokotussuojaa. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan / terveydenhoitajan laillistettu tutkinto sekä audionomin erikoistumisopinnot, joiden laajuus on 60 opintopistettä.

Lisäksi edellytetään kykyä itsenäiseen päätöksentekoon ja työskentelyyn moniammatillisessa tiimissä. Arvostamme asiakaslähtöistä palveluotetta, hyviä vuorovaikutus- ja atk-taitoja. Toivomme Sinulta taitoja osata hyödyntää terveydenhuollon toimintaympäristössä nykyteknologiaa ja sähköisiä palveluita osana potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Toivomme Sinulta halua kehittää kanssamme Pohjois-Savon parhaita terveyspalveluja.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antavat esihenkilö Sisko Kostiainen ajalla 15.6-4.7.2022 p. 040 1977624 ja avovastaanottojen päällikkö Sirpa Marjoniemi 15.6-23.6.2022 p. 040 1833507
etunimi.sukunimi@ylasavonsote.fi.

Lisätietoja

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Terveyspalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä järjestää kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ympäristönsuojelun ja terveysvalvonnan palvelut jäsenkuntiensa Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän n. 38 000:lle asukkaalle. Kuntayhtymällämme on terveyskeskus kaikissa neljässä kunnassa. Iisalmessa toimii mm. dialyysiosasto. Lääketieteen erikoisaloista kuntayhtymässämme ovat edustettuina muun muassa sisätaudit, kardiologia, reumatologia, hematologia, nefrologia, gastroenterologia, neurologia, ihotaudit, gynekologia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, lastentaudit, psykiatria ja geriatria.

Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pohjois-Savossa on sen jälkeen yksi järjestäjä, joka on vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista. Suomessa tulee olemaan yhteensä 21 hyvinvointialuetta, joista viiden alueella on yliopistollinen sairaala. Yksi näistä alueista on Pohjois-Savo, jossa Kuopion yliopistollinen sairaala KYS vastaa erikoissairaanhoidosta. Vuoden 2023 alussa hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen henkilöstö alueen kunnista ja kuntayhtymistä ns. vanhoina työntekijöinä henkilöstösiirtosopimuksella. Henkilöstöä hyvinvointialueella tulee olemaan noin 12.500 henkilöä.

Myös tämä kyseinen avoinna oleva tehtävä siirtyy liikkeen luovutuksen periaattein 1.1.2023 lukien Pohjois-Savon hyvinvointialueelle


Osoite: Meijerikatu 2, 74100 Iisalmi
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat