Skip to main content
test
Sairaanhoitaja - Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Oletko kiinnostunut työskentelemään näköala paikalla Peruspalvelukuntayhtymä Kallion varahenki-löstössä? Tarjoamme sinulle työtä, jossa voit olla vaikuttamassa parhaaseen asukas/potilas koke-mukseen juuri sinun ammattitaidollasi ja yhteistyöllä moniammatillisen tiimin kanssa. Tuemme sinua ammatillisessa kasvussa ja vahvistamme osaamistasi.

Sairaanhoitajan toimi
Yksi (1) SAIRAANHOITAJAN TOIMI, tehostetun palveluasumisen ja vuodeosastohoidon alue
Yksi (1) SAIRAANHOITAJAN TOIMI, kotiin annettavat palvelut

Varahenkilöstöyksikössä työ on monipuolista, vaihtelevaa ja palkitsevaa 2-vuorotyötä. Edellytämme kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon hoitotyössä sekä kykyä toimia moniammatilli-sen työryhmän jäsenenä. Työ on kokonaisvaltaista hoitotyötä, jota tehdään kuntouttavalla työotteel-la. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä kotiin annettavissa palveluissa. Toimen alkusijoituspaikka määräytyy toimen kautta joko Nivalaan tai Ylivieskaan.

Arvostamme positiivista asennetta, joustavuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Työssä pääset käyt-tämään luovuuttasi ja ongelmanratkaisutaitojasi. Kannustamme oman työn kehittämiseen ja otam-me ilolla vastaan kehittämisideoita. Esimiehet sekä tiimisi ovat tukenasi ja varmistavat, että työsi sujuu. Tarjoamme sinulle henkilöstöetuina mm. liikunta/kulttuuriedun, työterveyshuollon ja mahdolli-suuden osallistua koulutuksiin. Työn ja muun elämän yhteensovittamisen edistämiseksi meillä on käytössä yhteisöllinen työvuorosuunnittelu. Ennen kaikkea tarjoamme työpaikan, jossa pääset ke-hittymään ammatillisesti ja voit työskennellä monipuolisesti omaa osaamistasi hyödyntäen.

Sairaanhoitajalta edellytetään ammattikorkeakoulututkintoa tai aiempaa opistotason tutkintoa sekä terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta. Toimet täytetään sopimuksen mukaan. Palkkaus on kunnallisen yleisen SOTE:n ja työn vaativuuden (TVA) mukaan. Toimissa on kuuden (6) kuukauden koeaika. Valitun tulee ennen toimen vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja edellytämme tartuntatautilain 48 §:n ja 48 a §:n mukais-ta rokotesuojaa. Valittavan on koeajan aikana suoritettava/esitettävä hyväksyttävä lääkehoidon lupa

Lähesty meitä kiinnostusta herättävällä hakemuksellasi (www.kuntarekry.fi) kautta viimeistään 31.8.2022. Valitsemme haastateltavat hakemuksen perusteella. Alkuperäiset opinto- ja työtodistuk-set esitetään haastattelun yhteydessä. Voimme kutsua haastatteluun jo hakuaikana ja tehtävä täyte-tään heti sopivan henkilön löydyttyä.

Lisätietoja antaa:
Palveluesihenkilö Carita Hiironen p. 040 635 5406
tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@kalliopp.fi

Lisätietoja

http://www.kalliopp.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Carita Hiironen p. 040 635 5406 tai carita.hiironen@kalliopp.fi

Lisätietoja

Hyvinvointipalvelut

Järjestämme Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa Alavieskan ja Sievin kuntien sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut alueen noin 33 500 asukkaalle. Meillä työskentelee noin 1000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.

Arvostamme henkilöstömme osaamista ja tuemme jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä. Olemme parantaneet toimintaamme vahvasti koko olemassaolomme ajan. Meillä on uudistettu työtapoja ja prosesseja kaikissa Kallion palveluissa.

Tarjoamme kilpailukykyisen palkan, laajat työterveyshuollon palvelut ja muuta työhyvinvointia tukevia palveluja. Tervetuloa osaavaan ja innostuneeseen joukkoomme!


Osoite: Vierimaantie 5, 84100 Ylivieska

Sinulle suositellut työpaikat