Skip to main content
test

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on haettava sairaanhoitajan toimi, jonka tämänhetkinen sijoituspaikka on terveyden- ja sairaanhoidon tulosalueella perusterveydenhuollon päivystys.

Kelpoisuusehtona sairaanhoitajan toimeen on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen pätevyys tai vastaava aikaisempi rekisteröinti.

Päivystyshoitotyö vaatii ripeää ja varmaa toimintaa. Sairaanhoitajalla on merkittävä rooli hoidonporrastuksen toteuttamisessa ja potilaiden ohjautumisessa oikeaan hoitopaikkaan. Työ edellyttää sairaanhoitajilta hyvää patofysiologian tuntemusta, kykyä tehdä hoidontarpeen arviota sekä päivystyksen tilanneosaamisen hallintaa.

Haemme joustavaa, yhteistyö- ja paineensietokykyistä sairaanhoitajaa, joka työskentelee asiakaslähtöisesti yli yksikkörajojen. Tärkeinä valintakriteereinä on kyky itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon sekä hyvät tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaidot. Kokemus laiteturvallisuustehtävistä luetaan eduksi.

Henkilötodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Toimen täyttämisessä noudatamme 4 kuukauden koeaikaa. Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä maksetaan vakituiseen työsuhteeseen tulevalle sairaanhoitajalle rekrytointilisää 400 euroa kuukaudessa vuoden 2022 loppuun saakka. Kuukausittain maksettavan rekrytointilisän lisäksi tarjolla on myös kertapalkkio, joka on sitä suurempi mitä nopeammin työntekijä pääsee aloittamaan kuntayhtymän palveluksessa. Mikäli työntekijä on kuntayhtymän palveluksessa 25.7.2022 mennessä, hän on oikeutettu 400 euron kertakorvaukseen. Jos aloituspäivä on 15.8.2022 mennessä, kertapalkkio on 200 euroa. Sekä rekrytointilisään että kertapalkkioon on oikeutettu vähintään kahden (2) kuukauden mittaisella palvelussuhteella.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.ras.fi
https://www.esitteemme.fi/raahen-seudun-hyvinvointikuntayhtyma/WebView/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa 25.7.2022 alkaen päivystyksen vastuusairaanhoitaja Marika Leinonen puh. 044 439 4514 ja palvelupäällikkö Paula Niemelä puh. 044 439 4610. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ras.fi.

Lisätietoja

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 33.000 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.

Raahen seudun kuntayhtymä on savuton työpaikka.


Osoite: Rantakatu 4, 92100 Raahe
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat