Skip to main content
test
Sairaanhoitaja - Perusturvakuntayhtymä Akseli

Perusturvakuntayhtymä Akselin alueella (Mynämäki, Masku, Nousiainen) toimii kaksi kotihoitoaluetta sekä kotihoidon alaisuuteen kuuluva kotikuntoutustiimi. Haemme kotihoitoon 2 tiiminsairaanhoitajaa 1 sairaanhoitaja alueelle Kotihoito1 (Masku, Nousiainen) ja 1 sairaanhoitaja Kotihoito 2 (Mynämäki).

Sairaanhoitajan työtehtäviin kuuluu tiiminsairaanhoitajan työtehtävät joihin kuuluvat muun muassa huolehtiminen kotihoidon asiakkaan sairaanhoidollisista tarpeista, kuten verinäytteiden otto, lääkärikonsultaatiot, sairaanhoidolliset toimenpiteet, kokonaisvaltainen lääkehoito ja lääkeannosjakelun aloittaminen asiakkaan tarpeen mukaan. Sairaanhoitaja tekee palvelutarpeen arviointeja ja työvälineenä RAI Screener. Työssä on myös perushoitotyötä. Sairaanhoitaja toimii tiiviissä yhteistyössä kotihoidon työnjakajien kanssa sekä moniammatillisessa yhteistyössä organisaation sisäisten ja ulkoisten toimijoiden kanssa. Tehtävässä odotetaan itsenäistä otetta, aktiivisuutta, kuntouttavaa työotetta ja hyviä yhteistyötaitoja sekä kliinisiä taitoja. Työ on päivätyötä.


Kelpoisuusehtona tehtävään on laillistettu sairaanhoitaja (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994). Tehtävässä edellytetään tartuntalain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Hakijalta edellytetään B-ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus.

Haastattelu järjestetään 15.8 ja 17.8

Lisätietoja

https://www.soteakseli.fi/ikaihmiset/kotona-asumista-tukevat-palvelut/kotihoito

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Hanna Vesterinen
vs. Esihenkilö
Kotihoito ja kotikuntoutustiimi
p.044-4357 589
hanna.vesterinen@soteakseli.fi

Lisätietoja

Perusturvakuntayhtymä Akseli, Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut, Kotihoito

https://www.soteakseli.fi/


Osoite: Kotihoito, Vehmaantie 111, 2.krs., 23100 Mynämäki, 23100 Mynämäki

Sinulle suositellut työpaikat