Skip to main content
test

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on haettava sairaanhoitajan toimi, jonka sijoituspaikka on palvelussuhteen alkaessa Terveyden -ja sairaanhoidon tulosalueella avohoidon yksikössä Gellmanin kotisairaalassa.

Kotisairaala mahdollistaa sairaalatasoisen hoidon asiakkaan kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa tai avopalveluna kuntayhtymän tiloissa. Hoidamme potilaita, jotka yleiskuntonsa puolesta pärjäävät kotona, mutta annettava hoito on sairaalatasoa.

Kotisairaala toimii seutukunnallisesti eli työskentelemme Raahen, Siikajoen, ja Pyhäjoen alueella.

Etsimme moniammatilliseen joukkoomme hoitotyön ammattilaista sairaanhoitajan monipuoliseen ja vaihtelevaan työhön. Sairaanhoitajan työskentely kotisairaalassa on itsenäistä ja vastuullista. Arvostamme kokemustasi sairaanhoitajana erilaisten potilasryhmien hoidosta, hyviä vuorovaikutustaitoja, positiivista asennetta sekä asiakaslähtöistä työotetta.

Kotisairaalan sairaanhoitajan työhön kuuluu iv- antibioottihoitoja, parenteraalisen hoidon toteuttamista sekä haavahoitoa. Vaativaa kivunhoitoa, saattohoitoa ja muuta lääkärin ja sairaanhoitajan suorittamaa potilaan voinnin seurantaa sekä arviointia. Työtä teemme asiakaslähtöisellä ja moniammatillisella osaavalla tiimillä kolmessa vuorossa. Toimimme yhteistyössä osastojen, kotihoidon ja avoterveydenhuollon kanssa. Kotisairaalalla on käytössä oma auto.

Tarjoamme sinulle monipuolisen ja mielenkiintoisen työn, mukavan työyhteisön ja perehdytyksen tehtävään. Henkilöstöetuina tarjoamme mm. liikunta/ kulttuuriedun, työterveyshuollon ja muita työhyvinvointia tukevia palveluita. Ole rohkeasti yhteydessä, kerromme mielellämme lisää toiminnastamme

Sairaanhoitajan tehtävän kelpoisuusehtona on terveydenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto (2005/272) sekä terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus sekä vahva ammattitaito ja osaaminen. Syöpäsairaanhoitajan koulutus on vahva etu tehtävään. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Valitun on ennen työn vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Palkkaus ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät SOTE- sopimuksen mukaisesti. Lisäksi edellytämme voimassa olevaa ajokorttia ja ajotaitoa.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä maksetaan määräaikaiseen työsuhteeseen tulevalle
sairaanhoitajalle rekrytointilisää 300 euroa kuukaudessa vuoden 2022 loppuun saakka.
Rekrytointilisään on oikeutettu vähintään 2 kuukauden mittaisella palvelussuhteella.

Henkilötodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä. Noudatamme toimessa kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.ras.fi
https://www.esitteemme.fi/raahen-seudun-hyvinvointikuntayhtyma/WebView/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antavat osastonhoitaja Lea Nybacka puh. 040 135 7732 ja terveyden ja sairaanhoidon tulosaluejohtaja Minna Alatalo puh. 044 439 4900. Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ras.fi

Lisätietoja

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 33.000 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.

Raahen seudun kuntayhtymä on savuton työpaikka.


Osoite: Rantakatu 4, 92100 Raahe
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat