Sairaanhoitaja, 6 kesäsijaisuutta, Mäntyrinne - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Sairaanhoitajan tehtävä tehostetun palveluasumisen yksikössä/tehostetun palveluasumisen tilapäishoidossa.

Sairaanhoitajan työ asumispalveluyksiköissä on moniammatillista ja vastuullista tiimityötä. Sairaanhoitaja vastaa osaltaan asukkaan kokonaishoidosta. Työ sisältää perushoitoa, lääkehoitoa ja asukkaan toimintakyvyn ja hoidon tarpeen arviointia. Asukkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoitosuunnitelman laatimisessa käytetään apuna RAI -laatujärjestelmää.
Yksikössä on monisairaita ja päivittäisissä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevia vanhuksia. Toiminta on asukaslähtöistä ja virikkeellistä. Tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen. Tilapäishoidossa tavoitteena on kotona asumisen tukeminen mahdollisimman pitkään. Työssä kunnioitetaan asukkaan itsemääräämisoikeutta ja edistetään oikeutta itsenäiseen, hyvään elämään ja itseään sekä hoitoon koskevaan päätöksentekoon. Yhteistyö asukkaan läheisten kanssa on olennainen osa päivittäistä työtä.
Sijaisuudet ovat ajalla 31.5.2021 - 30.9.2021 sopimuksen mukaan.

Mäntyrinne sijaitsee Luolavuoren luonnonläheisessä kaupunginosassa osoitteessa Virvoituksentie 5 hyvien ulkoilumahdollisuuksien keskellä. Mäntyrinteessä voit työskennellä joko Tilapäishoidon 20 paikkaisessa Tuulikellossa, 22 paikkaisessa Tyynelässä, 20 paikkaisessa Helmililjan kammarissa, 20 paikkaisessa, Päivänsinessä, 18 paikkaisessa Ainolassa ja 14 paikkaisessa Sinipesässä.

Kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaan. Myös alan opiskelijat huomioidaan (sairaanhoitaja-opiskelija vähintään 140 op) sijaisuuksia täytettäessä.

Edellytämme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Eduksi luetaan hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä asiakaslähtöinen työote.

Tarjoamme monipuolisen ja merkityksellisen työn vanhusten parissa. Työhön perehdytetään ja työssäsi saat työyhteisön ja esimiehen tuen. Ota rohkeasti yhteyttä ja tule meille töihin!

Lisätietoja

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files//mantyrinteen_esite_2017.pdf

Tutustu työnantajaan

yksikön esimies Kristiina Levonen Tilapäishoito ja Tehostettu palveluasuminen osastot 1-2
p. 040 160 5376; kristiina.levonen@turku.fi
yksikön esimies Kaisa Myllykoski-Hiltunen Tehostettu palveluasuminen osastot 3-4
p. 040 756 6070; kaisa.myllykoski-hiltunen@turku.fi
yksikön esimies Eeva-Liisa Hazrati Tehostettu palveluasuminen osastot 5-6
p. 040 163 0301; eeva-liisa.hazrati@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Vanhus- ja vammaispalvelut, Vanhuspalvelut, Vanhusten asumispalvelut, Vanhuskeskus 4, Mäntyrinne
Osoite: Virvoituksentie 5, 20720 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.