Sairaanhoitaja (arviointi- ja jaksohoitoyksikkö) - Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky.

Essote hakee sairaanhoitajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen arviointi- ja jaksohoitoyksikköön 1.11.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Arviointi- ja jaksohoitoyksikkö on 25 paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka tukee kotona asumista sekä tarjoaa lyhytaikaista ympärivuorokautista hoivaa ikäihmisille, joiden toimintakyky on laskenut muistisairauden tai muiden toimintakykyyn vaikuttavien sairauksien vuoksi. Yksikössä arvioidaan moniammatillisesti asiakkaan elämäntilannetta, palveluiden tarvetta ja kotikuntoisuutta.

Asiakkaille tarjotaan suunniteltua ja säännöllistä jaksohoitoa kotona asumisen tueksi sekä annetaan akuuttiapu, kun asiakkaan toimintakyky on tilapäisesti heikentynyt tai omaishoitaja estynyt hoitamaan omaistaan. Yksikkö toimii myös omaishoidettavien tukiyksikkönä 24/7 ja yksikköön voi ottaa suoraan yhteyttä, jos on kriisiavun tarve. Jaksohoidolla tuetaan kotona asumista mahdollisimman pitkään ja mahdollistetaan omaishoitajien lakisääteiset vapaapäivät. Yksikköön tulee asiakkaita myös sairaalan eri osastoilta sekä lääkärin lähetteellä arviointijaksolle. Nämä ovat asiakkaita, jotka usein tarvitsevat laajemman selvittelyn kotitilanteesta ja kotona pärjäämisestä.

Sairaanhoitajan tehtävänä on toimia hoitotyön asiantuntijana ja vastuuhoitajana, joka suunnittelee, toteuttaa ja arvioi asiakkaan hoitoa moniammatillisessa yhteistyössä muiden hoitoon osallistuvien tahojen kanssa. Sairaanhoitaja tekee hoidontarpeen arviointia ja toimii asiakkaan hoidossa yhteistyössä lääkärin sekä omaisten kanssa. Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluvat esimerkiksi lääkehoidon toteuttaminen sekä kokonaisvaltaisen toimintakyvyn arviointi. Tehtävässä on myös mahdollisuus laajentaa toimenkuvaa vastuusairaanhoitajana toimimiseen hoitotyössä sekä henkilöstöön liittyvissä asioissa, kuten esimiehen sijaistaminen.

Haemme sairaanhoitajaa, jolla on hyvät yhteistyötaidot ja paineensietokyky. Olet motivoitunut tekemään työtä ikäihmisten ja omaishoitajien hyväksi sekä olet kiinnostunut oman ammattitaidon ja työyhteisön kehittämisestä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella työpaikkailmoituksen alareunassa olevasta hae työpaikkaa -linkistä tai te-palvelut.fi-sivustolla näkyvän linkin kautta. Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona haettavaan tehtävään kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus. Ulkomailla suoritetuista tutkinnoista ja työtodistuksista tulee olla viralliset suomenkieliset käännökset. Palvelussuhteen ehdot ja tehtäväkohtainen palkka määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaisesti. Valitun tulee esittää vaadittava lausunto työhöntulotarkastuksesta. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Palvelussuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.essote.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Asumispalveluiden esimies Eija Piispa, puh. 044 794 4501, eija.piispa@essote.fi tai sairaanhoitaja Elina Koivula, puh. 040 359 7267, elina.koivula@essote.fi .
Käytämme sähköistä viestintää rekrytointiprosessin eri vaiheissa. Hakemuksen tekniseen täyttämiseen liittyvissä kysymyksissä ohjeita voit kysyä ohjelman pääkäyttäjältä: Juuli Pulkkinen, puh. 040 359 8683.
Työpaikkahakemuksen Työkokemus-kohtaan merkitään tällä hetkellä voimassa olevan työsuhteen päättymispäiväksi hakuajan päättymispäivä.

Lisätietoja

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky.

Essote on Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, joka tuottaa Mikkelin, Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä erikoissairaanhoidon. Lisäksi kuntayhtymä tuottaa Pieksämäen ja Joroisten erikoissairaanhoidon palvelut.

Tarjoamme kattavasti eri erikoisalojen palveluja ja toimimme opetussairaalana. Meillä on myös mahdollista toimia laaja-alaisesti perusterveydenhuollon sekä sosiaalialan työtehtävissä.

Tuemme työntekijöiden ammatillista kehittymistä koulutuksen ja työnohjauksen avulla. Tarjoamme mielenkiintoisia työtehtäviä osaavassa työyhteisössä ja nykyaikaisessa työympäristössä. Lisäksi tarjoamme työntekijöillemme ePassi-edun (liikunta/ kulttuuri). Ammattilaisia kuntayhtymässä työskentelee yli 3500.

Etelä-Savo sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Saimaan äärellä. Vireästä maakunnasta löytyy monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Asuntoja löytyy helposti niin keskustan sykkeestä kuin maaseudun rauhasta. Mikkelin keskussairaala sijaitsee kaupungin keskustassa ja lyhyen kävelymatkan päässä matkakeskuksesta.

Olet lämpimästi tervetullut työskentelemään kanssamme!


Osoite: Moisiontie 11A C-talo, 50520 Mikkeli

Sinulle suositellut työpaikat