test

Sairaanhoitaja, asumispalvelut, Kiuruvesi

Hakuaika päättyy  17.2.2023 12:00

Sairaanhoitajan työtehtäviin kuuluu asukkaiden päivittäisen hoito- ja huolenpidon lisäksi monipuolisesti vaihtuvat sairaanhoidolliset tehtävät. Työskentelemme moniammatillisessa tiimissä, jonka toimintaa kehitämme jatkuvasti. Työssä pääset kehittämään ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitojasi sekä saat kollegiaalista tukea yksikön muilta sairaanhoitajilta ja yksikön esihenkilöltä.

Työssämme tarvitaan asiallisia vuorovaikutustaitoja, huumorimieltä sekä ymmärrystä ikääntymisen tuomiin muutoksiin ihmisen toimintakyvyn eri osa-alueissa. Arvostamme kehitysmyönteistä ja oma-aloitteista työskentelyotetta sekä halukkuutta kehittää omaa ammattitaitoaan. Perustason atk-taidot katsotaan myös eduksi, sillä käytössämme on erilaisia sähköisiä tietojärjestelmiä.

Meillä sairaanhoitajat työskentelevät pääsääntöisesti aamuvuorossa, mutta myös iltavuorot ovat mahdollisia. Työ sisältää myös viikonloppuvuoroja, jotka ovat soviteltavissa sairaanhoitajien kesken.

Palvelukeskus Virranranta sijaitsee Kiuruvedellä kauniin Kiurujärven välittömästi läheisyydessä. Toimintamme on ikääntyneiden tehostettua palveluasumista ja meillä asuu 41 ikäihmistä Jokirannan ja Huushollin kodinomaisissa tiloissa. Virranrannassa työskentelee sairaanhoitajien lisäksi lähihoitajia ja hoitoapulaisia. Hoidamme asukkaitamme yksilöllisesti ja kunnioittavasti, asukkaan omat toiveet huomioiden. Työskentelyssä huomioimme myös asukkaan omia voimavaroja ja järjestämme virikehetkiä. Asukkaillemme on nimetyt omahoitajat.

Kelpoisuusehtona laillistettu sairaanhoitajan tutkinto. Pohjois-Savon hyvinvointialueen linjaamat lääkeluvat tulee suorittaa yhden kuukauden sisällä työn aloituksesta. Valinnassa huomioidaan myös lähiaikoina valmistumassa olevat sairaanhoitajaopiskelijat. Koeaika 6 kk.

Rönkkö Tiina, asumispalveluesihenkilö, 0403506635, tiina.ronkko1@pshyvinvointialue.fi

Organisaation työpaikat

Työnantaja

Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Tutustu työnantajaan