test

Sairaanhoitaja, Dementiayksikkö

Hakuaika päättyy  5.12.2022 12:00

Hei sairaanhoitaja, meillä Pohjois-Savon hyvinvointialueella on tarjolla sinua kiinnostavia työtehtäviä!

Etsimme Kuopion kaupungin Leväsen palvelukeskuksen Dementiayksikköön, tulevalle Pohjois-Savon hyvinvointialueelle, sairaanhoitajaa toistaiseksi voimassa olevaan ja mielenkiintoiseen työtehtävään!

Leväsen palvelukeskuksessa sijaitsee Leväsen dementiayksikkö, jossa on 15 laitoshoidon paikkaa. Dementiayksikön asukkaat tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa/hoivaa vaikean muistisairauden ja vaikeiden käytöshäiriöiden vuoksi. Henkilökunnan antaman tuen, ohjauksen ja hoivan avulla autetaan asukasta selviytymään jokapäiväiseen elämään liittyvissä asioissa ja toiminnoissa mahdollisimman itsenäisesti ja omatoimisesti, oman elämäntyylin ja itsemääräämisoikeuden säilyttäen.

Sairaanhoitajan työ on kokonaisvaltaista asukkaasta huolehtimista ja hoitotyön asiantuntijana toimimista yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa. Tavoitteena on tarjota laadukasta ja yksilöllistä hoitoa asukkaille. Työssä korostuu asiakaslähtöisyys, yksilöllisyys, luottamus, kunnioitus ja yhteisöllisyys. Odotamme sinulta halua tehdä asiakaslähtöistä työtä sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Tarjoamme sinulle hyvän perehdytyksen, koulutusmahdollisuudet sekä ammattitaitoiset työkaverit moniammatillisessa työyhteisössä. Palkkaus toteutuu SOTE-sopimuksen mukaisesti, 2 655,34€/kk.

Olisitko sinä etsimämme henkilö?

Kelpoisuusehtona tehtävään on sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinto sekä todistus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitetusta terveydenhuollon ammattihenkilöstä. Eduksi sairaanhoitajan tehtävään katsotaan psykogeriatrisen tai psykiatrisen hoitotyön osaaminen ja työkokemus. Lisäksi katsomme eduksi myös aikaisemman kokemuksen vaikeiden muistisairauksien ja käytöshäiriöiden hoidosta.

Tehtävässä työaika on 38,25 h/vko ja työt alkavat sopimuksen mukaan.
Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä todistus huumausainetestistä. Noudatamme tartuntatautilain 48 §:n ja 48 a §:n edellyttämää suojaa.

Haastattelut tehtävään voidaan aloittaa jo hakuaikana.

Lisätietoja tehtävästä antaa osastonhoitaja Inkeri Saari, p. 044 718 3588.

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Tutustu työnantajaan