test

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on haettavana sairaanhoitajan toimi, jonka sijoituspaikka on palvelussuhteen alkaessa terveyden- ja sairaanhoidon tulosalueella avohoidon tulosyksikössä dialyysin toimintayksikössä.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillisuus ja sairaanhoitajan tutkinto.

Dialyysin hoitotyö on perustason erikoissairaanhoidon polikliinista pitkäaikaishoitoa. Työssä vaaditaan hyviä kädentaitoja, teknistä osaamista sekä kykyä syvälliseen vuorovaikutukseen pitkissä hoitosuhteissa. Työn tekijältä odotamme hyviä vuorovaikutustaitoja, sitoutumista, joustavuutta, sekä hyviä tiimityötaitoja.

Tarjoamme haastavaa, palkitsevaa hoitotyötä sekä tiiviin, innostuneen ja kehitysmyönteisen työyhteisön. Toimeen sisältyy myös työskentelyä avohoidon tulosyksikön erikseen sovittavassa toimintayksikössä dialyysin lisäksi.

Henkilötodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Noudatamme toimen täytössä 4 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.ras.fi
https://www.esitteemme.fi/raahen-seudun-hyvinvointikuntayhtyma/WebView/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antavat dialyysin vastuusairaanhoitaja Saija Kinnunen puh. 040 135 7831 ja palvelupäällikkö Paula Niemelä puh. 044 439 4610. Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ras.fi

Lisätietoja

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 32.900 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.

Raahen seudun kuntayhtymä on savuton työpaikka.


Osoite: Rantakatu 4, 92100 Raahe

Sinulle suositellut työpaikat