Sairaanhoitaja, Espoon sairaala, osasto 4, sijaisuus, 2 tehtävää - Espoon kaupunki

Sairaanhoitaja, Espoon sairaala, osasto 4, sijaisuus, 2 tehtävää - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Haemme joukkoomme kahta sairaanhoitajaa eri pituisiin sijaisuuksiin osastolle 4. Osastolla hoidetaan infektiosairauksien lisäksi sydämen vajaatoimintaa ja keuhkoahtaumaa sairastavia potilaita sekä geneerisiä potilaita. Osastolla on 60 potilaspaikkaa jakautuen 15 potilaan pienryhmiin.Espoon uusi sairaala on avattu maaliskuussa 2017 Jorvin kampukselle. Uusien tilojen myötä uudistamme toimintamallejamme. Olemme kehittäneet Lean-ajattelun mukaisesti toimintatapojamme etsien moniammatillisessa tiimissämme yhteisiä ongelmanratkaisukeinoja toiminnan sujuvuuden parantamiseksi. Lisäksi olemme kehittäneet päivittäisjohtamistamme, jotta voimme esimiestyöllä tukea entistä paremmin henkilöstön työtä ja arjen sujumista. Sairaanhoitajana toimit osana moniammatillista tiimiä ja vastaat potilaan kokonaishoidon suunnittelusta ja toteutuksesta. Tiimin jäsenenä sinun tulee sitoutua potilaslähtöisen ja kuntoutumista edistävän työotteen ylläpitämiseen sekä kehittämiseen. Keskeisiä toimintaperiaatteitamme ovat laadukas hoito ja kuntoutus sekä kotoa-kotiin -periaate. Hoitoon ja kuntoutukseen pääsee nopeasti, potilaan aktiivista aikaa lisätään tavoitteiden mukaisesti, kuntoutus jatkuu toipumisen jälkeen mm. etäyhteyksiä hyödyntäen. Teemme tiivistä yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa Jorvin kampuksella. Työ on 3-vuorotyötä. Pyrimme tukemaan työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista yhteisöllisellä työvuorosuunnittelulla. Perehdytämme sinut työssä käytettäviin välineisiin ja järjestelmiin. Espoon sairaala on savuton työpaikka.Tervetuloa joukkoomme!
Kelpoisuusvaatimus: Laillistettu sairaanhoitaja.Tehtävää voivat hakea myös aivan lähiaikoina valmistuvat sairaanhoitajat.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa
Tehtävässä edellytetään voimassa olevaa i.v.-lupaa tai sen suorittamista koeaikana.

  • Osasto 4
  • TyöpaikkaMääräaikainen
  • esp-2-353-19
  • 2632,38 €/kk
  • 22.5.2019 - 3.6.2019 15:45
  • EspooUusimaa

Osastonhoitaja Eija Salomaa 046 877 3114 Palveluvastaava Leena Lyytikäinen 043 826 8659

Osasto 4
Osoite: Karvasmäentie 6, 02740 Espoo

Espoon kaupungin vanhusten palveluihin kuuluvat Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito. Kotihoidossa tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen elämä omassa kodissa toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Sairaalan monipuolinen toiminta on kohdennettu akuuttien sairauksien lyhytaikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Pitkäaikaishoidossa tarjoamme kodinomaista hoivaa ympärivuorokautisissa yksiköissä. Myös pitkäaikaishoidon tulee olla elämänmakuista ja ikäihmisen toimintakykyä tukevaa.Espoo on savuton työpaikka.Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Tutustu työnantajaan