Skip to main content
test
Sairaanhoitaja, geriatria - Tampereen yliopistollinen sairaala, Tays

Sairaanhoitajan vakituinen toimi ortogeriatrian vuodeosastolla Hatanpään sairaalassa

Ortogeriatrian vuodeosastolla hoidetaan pääsääntöisesti iäkkäitä potilaita, jotka tarvitsevat murtuma- tai tekonivelleikkauksen jälkeen akuuttia sairaanhoitoa ja kuntoutusta, tuki- ja liikuntaelinvammoja saaneita potilaita, jotka eivät tarvitse leikkaushoitoa sekä geriatrisia potilaita, jotka tarvitsevat akuuttia sairaalahoitoa esimerkiksi huonontuneen yleistilan vuoksi. Hoidon ja kuntoutuksen tavoitteena on leikkausta/ sairaalaan tuloa edeltävän toimintakyvyn palautuminen ja kotiutuminen turvallisesti mahdollisten apujen turvin. Osastolla erityisosaamisena on lonkkamurtumapotilaiden hoito. Osastolla korostuu moniammatillinen geriatrinen arviointi potilaiden hoidon ja kuntoutuksen tavoitetta tukemaan. Potilaat tulevat TAYS Keskussairaalan tuki-ja liikuntaelinsairauksien osastolta, tekonivelsairaala COXA:sta sekä päivystys Acutasta. Keskimääräinen hoitoaika on 10-14 vrk. Potilaspaikkoja on 22.
Sairaala toimii opetussairaalana.

Sairaanhoitajana olet tärkeä työryhmän jäsen ja pääset toteuttamaan yksilövastuista hoitotyötä vastuuhoitajamallin mukaisesti. Sinulla on omat potilaat, joiden hoidosta työvuorossasi vastaat. Huolehdit potilaidesi lääkehoidon ja nestehoidon toteutumisesta, avustamisesta ja ohjauksesta, moniammatillisen tiimin kanssa potilaan voinnin seurannasta ja hoitosuunnitelman toteutumisesta ja päivittämisestä. Yhteistyötahot sairaalan sisäisesti sekä ulkoisesti jatkohoitoja suunnitellen, ovat myös työkenttääsi. Ammattitaitosi kehittyy monipuolisesti ja pääset hyödyntämään osaamistasi kokonaisvaltaisesti.

Ortogeriatrian osastolla pääset työskentelemään moniammatillisessa, potilaan vointia laaja-alaisesti arvioivassa ja kuntouttavan hoitotyön otteen omaavassa ammattilaisten tiimissämme. Tarjoamme sinulle mukavan työyhteisön.

Eduksi luemme kiinnostuksen ikäihmisten akuuttihoitoon ja työkokemuksen sairaalan vuodeosastolta.

Kelpoisuusehtona on laillistettu terveydenhuollon ammattitutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus.

Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus on SOTE-sopimus ja työaika on vuorotyö (kolmivuorotyö). Koeajan kesto on puolet työsuhteen kestosta tai enintään 6 kuukautta. Tehtävän aloitus sopimuksen mukaan.

Toimeen valitun on esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan kuukauden sisällä työn aloittamisesta. Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n ja 48 a §:n mukainen rokotesuoja ja 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys, jos henkilö on oleskellut pitkäaikaisesti (yli 6 kk) maassa, jossa tuberkuloosi on yleinen tai henkilöllä on muu erityinen altistuminen tuberkuloosille.

Lisätietoja tehtävästä antavat osastonhoitaja Anni Viitanen ja apulaisosastonhoitaja Riitta Mäkitalo. Heidät tavoittaa numerosta 044 4858 349, tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@pshp.fi.

Haastattelemme hakijoita mahdollisesti jo hakuaikana.

Hakuaika päättyy 10.10.2022.

Toimea haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta.
Hakemuksen voi jättää myös kirjallisena, jossa on mainittava haun numerotunniste (työavain), nimike ja sijoituspaikka. Hakemukseen suositellaan liitettäväksi CV. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen: Tampereen yliopistollinen sairaala, kirjaamo, PL 2000, 33521 Tampere.
Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 14.30 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.
Lisätietoa hakemisesta saat Monetra Pirkanmaan rekrytointipalveluista puh. 040 806 3184, rekrytointi.pirkanmaa@monetra.fi

Lisätietoja

https://www.tays.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/meille_toihin

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antavat osastonhoitaja Anni Viitanen ja apulaisosastonhoitaja Riitta Mäkitalo. Heidät tavoittaa numerosta 044 4858 349, tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@pshp.fi.

Lisätietoja

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tays on Suomen toiseksi suurin sairaala, joka tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja liki miljoonalle suomalaiselle. Hoidamme vuosittain noin 220 000 eri potilasta ja meillä on lähes 8000 työntekijää.

Pirkanmaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pirkanmaalla on näillä julkisilla palveluilla sen jälkeen vain yksi järjestäjä, Pirkanmaan hyvinvointialue. Pirkanmaa on väestöpohjaltaan suurin hyvinvointialue, asukkaita on noin 500 000.


Osoite: Hatanpäänkatu 24, 33900 Tampere
Tampereen yliopistollinen sairaala, Tays - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat