test

Sairaanhoitaja, geriatrinen osasto, Parainen

Hakuaika päättyy  12.6.2023 14:00

Sairaanhoitaja, TYKS osastopalvelut- geriatrinen osasto, Parainen.

Varhan yleislääketieteen ja kuntoutuksen osastopalvelut, geriatrinen osasto Paraisilla etsii kahta vakituista sairaanhoitajaa. Aloitus sopimuksen mukaan.

Onko sinulla kuntouttava työote sekä aloitekykyä, silloin olet hakemamme henkilö. Olemme työyksikössä keskittyneet geriatriseen- ja kuntouttavaan terveydenhuollon palveluihin. Työ on monipuolista ja vaihtelevaa ja kuuluumme nykyään Varhan yleislääketieteen ja kuntoutuksen sairaalapalveluihin.
Työskentelemme moniammatillisissa tiimeissä tavoitteena tukea ja auttaa potilaita säilyttämään toimintakykyään. Työ on kolmivuorotyötä ja tarjoamme perehdytystä. Tehtävän hoitaminen edellyttää yhteistyötaitoja ja toiminta on näyttöön perustuvaa sekä potilaskeskeistä. Sairaanhoito on olennainen osa työtehtäviä esimerkiksi suonensisäiset infuusiot sekä vaativa kivunhoito.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen sairaanhoitajan laillistus.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää riittävää ruotsin ja suomen kielen taitoa.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Osastonhoitaja Sari Gustafsson, p. 040 488 5843, arkisin klo. 8-16
Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella VSHVA, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä. Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä. Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti. #hyvintekijät *** Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) är en av Finlands största arbetsgivare. Vi, 23 000 arbetstagare inom social-, hälso- och räddningsbranschen tryggar, botar och räddar – välfärd tillsammans, varje dag. Vi erbjuder betydelsefullt arbete i ett unikt område som berikas av städerna, landsbygden, skärgården och havet. Det finns nästan 800 olika yrkesbeteckningar på vår akademiska och tvåspråkiga arbetsplats. Vi verkar i enlighet med våra centrala värderingar – vänligt med yrkeskunnighet, uppskattande och jämlikt, och ansvarsfullt och effektivt. Tutustu työnantajaan