Sairaanhoitaja, Helsingin sairaala - Sosiaali- ja terveystoimiala

Tervetuloa Stadin Soteen!

Haluatko sairaanhoitajana olla osallisena potilaan ainutlaatuisessa elämänvaiheessa? Toivotko työyhteisöä, jossa työtä tehdään yhdessä ja jaetaan työn ilot ja surut?
Kiinnostaisiko sinua työskennellä meidän palliatiivisen hoidon ja saattohoidon moniammatillisessa ja monikulttuurisessa työyhteisössä Suursuon sairaalassa?

Työssämme kohtaamme parantumattomasti sairaita potilaita ja heidän omaisiaan. Tavoitteenamme on toteuttaa hoitotyötä heidän tarpeisiin ja toiveisiin pohjautuen ja luoda heille turvallinen ympäristö, jossa saa tietoa ja tukea. Psykososiaalisen tuen antaminen onkin merkittävä osa työtämme perushoidon lisäksi.

Sairaanhoitajan työnkuvaan kuuluu vahvasti monipuolisen ja mielenkiintoisen lääkehoidon osaaminen, toteuttaminen ja arviointi tiiviissä yhteistyössä lääkäreiden ja kollegoiden kanssa. Osastolla pääset toteuttamaan lääkehoitoa eri antoreittejä hyödyntäen ja opit erilaisten oireiden moniulotteisia hoitokeinoja. Osastolla toteutetaan suonensisäistä nesteytystä, antibioottihoitoa, veritiputuksia, lääkepumppuhoitoa ja influenssakaudella rokottomista. Tarvittaessa päivystysaikaan osastolla otetaan itse myös verinäytteitä. Osastolla on aamu- ja iltavuoroissa nimetty lääkevuoroon sairaanhoitaja, joka huolehtii osaston peruslääkkeiden antoajankohtaisesta jaosta ja edellä mainittujen suonensisäisten hoitojen sekä lääkepumppuhoitojen toteuttamisesta. Sairaanhoitajana opit reagoimaan nopeastikin muuttuviin tilanteisiin ja varautumaan niihin ennalta. Saat perehdytystä osaston lääkehoitoon ja tukea sekä apua osaavalta työyhteisöltä.

Astumme uuteen ja moderniin potilastietojärjestelmä Apottiin huhtikuussa 2021, joten sinulla on mahdollisuus työaikana tulla oppimaan uutta toimintamallia.

Tervetuloa Suursuonlaitaan osastolle 11 kehittymään palliatiivisen hoidon ja saattohoidon ammattilaiseksi!

Kelpoisuusehto:

Sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto tai erikoissairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhoitajan tai kätilön tutkinto, johon sisältyy laillistus sairaanhoitajaksi. Alaa opiskelevat huomioidaan myös.

Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisätietoja

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi

Tutustu työnantajaan

Lea Havukainen, p. 09 310 69405, lea.havukainen@hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin sairaala, Suursuon sairaala
Osoite: Suursuonlaita 3 B, 00630 Helsinki

Stadin sote on Suomen suurin ja alan johtava toimija ja uudistaja. Rakennamme yhdessä sote-palveluja, jotka kansalaiset haluavat valita jatkossakin. Palvelujemme saatavuus ja asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus sekä henkilöstökokemus paranevat vauhdilla. Kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota.

Sinulle suositellut työpaikat