Skip to main content
test
Sairaanhoitaja Hovilan nuorisokotiin - Jyväskylän kaupunki

Hovilan nuorisokodin perustehtävänä on tarjota laadukkaita lastensuojelun palveluita ensisijaisesti jyväskyläläisille lapsille ja heidän perheilleen, sekä vastata maakunnallisen sosiaalipäivystyksen ja ympäristökuntien palvelutarpeisiin. Hovilan nuorisokoti on jaettu kahteen eri osastoon, joista toinen 7-paikkainen osasto tarjoaa kriisi-, päivystys- ja arviointityöskentelyä. Toinen 3-paikkainen osasto on erityisen vahvan tuen yksikkö (EVTY), joka on suunniteltu rakenteiltaan ja henkilöstöresursseiltaan sellaiseksi, että siellä voidaan turvallisesti toteuttaa lastensuojelulain (Lsl 71-73§) mukaista erityistä huolenpitoa. Hovilan nuorisokodin molemmilla osastoilla pystytään vastaamaan lastensuojelun vaativimpien asiakkuuksien tarpeisiin.

Haemme

SAIRAANHOITAJAA

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen Hovilan nuorisokotiin.

Tehtävänä on osallistua lastensuojelulain (2007/417) perusteella nuorisokotiin sijoitetun 12-17 vuotiaan lapsen tuen tarpeen arviointiin, huolenpitoon ja kuntoutukseen. Keskeisiä työtehtäviä ovat erityisen huolenpidon jakson tavoitteiden mukainen kasvatus-, hoito- ja kuntoutustyö, vastaanotto- ja kriisityö, lastensuojelutarpeen arviointi, moniammatillinen yhteistyö sekä kodinhoidolliset työt. Tehtävänä on myös tukea sijoitetun lapsen vanhempia ja huoltajia lapsen kasvatuksessa ja pyrkiä heidän kanssaan yhteistoimintaan ottaen ensisijaisesti huomioon lapsen etu.

Sairaanhoitaja vastaa nuorisokotiin sijoitettujen 12-17 -vuotiaiden lasten terveyden edistämisestä ja sairauksien hoidosta, nuorisokodin lääkehoitosuunnitelman toteutuksesta ja yhteistyöstä terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Sairaanhoitaja osallistuu nuorisokotiin sijoitettujen lasten tuen tarpeen arviointiin, huolenpitoon ja kuntoutukseen. Työ on kolmivuorotyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan (AMK) tutkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto. Eduksi katsotaan aiempi työkokemus lastensuojelusta sekä päihde- ja psykiatrisen työn osaaminen. Tehtävässä edellytetään ajan tasalla olevaa lääkeosaamista (LOVE) tai sen hyväksyttyä suorittamista välittömästi työsuhteen alussa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti (SOTE-sopimus).

Tehtävä alkaa 10.10.2022 tai sopimuksen mukaan ja siinä on koeaika. Tehtävä siirtyy uudelle Keski-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote (joka ei saa olla 6 kk vanhempi). Lisäksi tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n ja 48a §:n edellyttämää rokotussuojaa, joka tulee osoittaa hyväksytysti.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Nuorisokodinjohtaja Aino Kinnunen, p. 050 448 3216
tai sähköpostitse: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Lisätietoja

Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on yli 9000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.


Osoite: 40100 Jyväskylä
Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat