Sairaanhoitaja ja lähihoitaja, 40 sijaisuutta - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Sairaanhoitaja ja lähihoitaja, 40 sijaisuutta - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Jouluna ja vuodenvaihteessa on paljon vapaapäiviä ja siksi tarvitsemme Sinua sairaanhoitaja, lähihoitaja ja hoitoalan opiskelija sijaistamaan poissaoloja.

Medisiinisellä tulosalueella hoidetaan mm. kardiologisia, neurologisia, eri sisätautien erikoisalojen potilaita sekä syöpätautien potilaita.

Haemme joukkoomme edellä mainittujen potilasryhmien hoitotyöstä kiinnostuneita hoitoalan tutkinnon suorittaneita tai hoitoalan opiskelijoita. Sijaisuuksia on tarjolla yhteispäivystyksessä, tehostetussa sydänvalvonnassa, neurologian vuodeosastolla 30, keuhko- ja sisätautien osastolla 40, infektio-osastolla 42 ja hematologian ja syöpätautien vuodeosastolla 44. Yhteispäivystyksessä on sijaisuuksia myös lähihoitajille, jotka työskentelevät sekä hoitotyössä että osastonsihteerin työssä.

Tarjoamme hyvän perehdytyksen ja työskentelet pääsääntöisesti kokeneemman hoitajan työparina.

Kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan sijaisuuteen on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sijaisuutta voi hoitaa myös sairaanhoidon opiskelija, jolla on suoritettuna vähintään 140 opintopistettä. Lähihoitajan sijaisuuteen kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) mukainen pätevyys. Sijaisuutta voi hoitaa myös lähihoitajaopiskelija.

Sijaisuudet täytetään sopivien henkilöiden löydyttyä. Sijaisuudet ovat haettavana vähintään viiden ilmoituksen julkaisua seuraavan kalenteripäivän ajan. Osa sijaisuuksista voi jatkua pidempään.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Valmiiden työnhakijoiden tulee olla rekisteröityneenä Valviran yllä pitämään Terhikki-rekisteriin. Opiskelijan tulee esittää ajantasainen, virallinen opintorekisteriote ja todistus voimassaolevasta opiskeluoikeudesta.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoa antavat osastonhoitajat:
Leena Harju (os.40), p. 040 563 4866
Eija Kauranta (os.30), p. 040 350 2213
Maarit Willman (yhteispäivystys), p. 040 562 9795
Tarja Ollikainen (os. 42 ), p. 040 504 6281
Jaana Bergroth (tehostettu sydänvalvonta), p. 040 637 8942
Mervi Lahdenperä (os.44), p. 040 519 8233
Maarit Simula (osastonsihteerit), p. 040 731 4780
tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi@ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Medisiininen tulosalue
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.