Sairaanhoitaja - Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Avoinna sairaanhoitajan määräaikainen sijaisuus Kajaanin terveyskeskussairaalan akuuttiyksikössä ajalle 9.3.2020-31.12.2021. Akuuttiyksikkö on 38 paikkainen vuodeosasto, jossa hoidetaan usean erikoisalan jatkohoitopotilaita sekä mm. infektio- ja saattohoitopotilaita. Potilaista suurella osalla on muistiin liittyviä ongelmia tai todettu muistisairaus. Akuuttiyksikkö siirtyy uuteen sairaalaan syksyllä 2021 ja keskeistä ennen sitä on toimintamallien muuttaminen ja kehittäminen uusien tilojen mukaisiksi. Työ on kolmivuorotyötä.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen pätevyys, sairaanhoitajan tutkinto. Edellytämme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotesuojaa.

Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja, joustavuutta, muutosvalmiutta, sitoutumista kehittää omaa ammattitaitoa ja työyksikön toimintaa sekä kiinnostusta kuntouttavan hoitotyön mukaiseen toimintaan.

Palkkaus on Kainuun soten vahvistaman tehtävän vaativuuden arvioinnin mukainen. Koeaika 6 kk.

Vastaanotamme hakemukset pääsääntöisesti Kuntarekryssä.

Postitse lähetettävä hakemus osoitetaan Tuula Sarsteelle ja lähetetään osoitteella:
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, kirjaamo
PL 400
87070 KAINUU
Kuoreen merkintä: "sairaanhoitaja, tk-sairaalan akuutti"
Hakemuksen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

Lisätietoja

http://sote.kainuu.fi

Tutustu työnantajaan

Osastonhoitaja Tuula Sarste p. 044 710 1729, tuula.sarste@kainuu.fi

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut, Kajaanin terveyskeskussairaala, akuuttiyks.
Osoite: Satamakatu 2, 87100 Kajaani

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) on arvostettu edelläkävijä sote-palvelujen kehittämisessä. Kainuun sote tuottaa seitsemän kunnan kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut lasten päivähoitoa lukuun ottamatta, lisäksi yksi kunta on kuntayhtymässä osajäsenenä. Kainuun sote tuottaa alueelleen myös henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon palveluja. Kainuun sote työllistää noin 3 700 henkilöä.

Kainuun sote on savuton työpaikka. Työntekijät testataan huumausaineiden varalta.