Sairaanhoitaja - Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Sairaanhoitaja - Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Avoinna kaksi sairaanhoitajan työsopimussuhteista määräaikaista tehtävää akuuttipalveluissa teho- ja valvontaosastolla ajalla 3.6.-30.9.2019. Akuuttihoidon palveluihin kuuluvat teho- ja valvontaosaston lisäksi ensihoito sekä päivystyspalvelut. Henkilöstön liikuteltavuus on mahdollista alueen sisällä.

Työ on 3-vuorotyötä. Teho- ja valvontaosastolla hoidetaan kaikkien erikoisalojen akuutisti sairastuneita jatkuvaa valvontaa vaativia potilaita. Potilasryhmät jakautuvat teho-, CCU-, AVH - ja valvontapotilaisiin.

Arvostamme hyviä työyhteisötaitoja, hyvän asiakaspalvelun merkityksen ymmärtämistä, kykyä hallita nopeasti vaihtuvia tilanteita ja halua kehittää omaa ammatinhallintaa sekä työyksikön toimintaa. Tehtävän hoitamisen kannalta arvostamme paineensietokykyä, joustavuutta, teho- tai akuuttihoitotyön osaamista sekä aikaisempaa työkokemusta.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti, sairaanhoitajan tutkinto. Edellytämme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotesuojaa.

Eduksi katsomme teho- tai akuuttihoitotyön osaamisen ja työkokemuksen akuuttihoitotyöstä.

Palkkaus on Kainuun soten vahvistaman tehtävän vaativuuden arvioinnin mukainen. Työ alkaa 3.6.2019.

Vastaanotamme hakemukset pääsääntöisesti Kuntarekryssä.

Postitse lähetettävä hakemus osoitetaan vs. osastonhoitaja Marja-Leena Forsbergille ja lähetetään osoitteella:
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, kirjaamo
PL 400
87070 KAINUU
Kuoreen merkintä: "sairaanhoitaja 4140, 7002"
Hakemuksen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

Lisätietoja

http://sote.kainuu.fi

Marja-Leena Forsberg, vs oh p. 044 7970785, Tiina Saarenpää vs aoh p. 044 7341696

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut, Teho ja valvonta
Osoite: Sotkamontie 13, 87300 Kajaani

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) on arvostettu edelläkävijä sote-palvelujen kehittämisessä. Kainuun sote tuottaa seitsemän kunnan kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut lasten päivähoitoa lukuun ottamatta, lisäksi yksi kunta on kuntayhtymässä osajäsenenä. Kainuun sote tuottaa alueelleen myös henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon palveluja. Kainuun sote työllistää noin 3 700 henkilöä.
Kainuun sote on savuton työpaikka. Työntekijät testataan huumausaineiden varalta.

Tutustu työnantajaan