Skip to main content
test
Sairaanhoitaja, kaksi tehtävää - Oulun kaupunki

Haemme Oulun kaupungin terveydenhuollon erityispalveluiden mielenterveys- ja avopäihdepalveluissa SAIRAANHOITAJIA eri mittaisiin sijaisuuksiin Lasten- ja nuorisopsykiatriseen työryhmään. Moniammatillinen Lasten- ja nuorisopsykiatrinen työryhmä (Lanu-työryhmä) vastaa alle 18-vuotiaiden oululaisten lasten- ja nuorisopsykiatrisesta erikoissairaanhoidosta. Työryhmän sairaanhoitajan tehtäviin kuuluvat lasten ja nuorten psykiatrisen hoidontarpeen arviointi, päivystyksellinen työ sekä terapeuttinen yksilö-, perhe- ja verkostotyö. Lisäksi tehtäviin kuuluvat lasten kanssa toimiville ammattilaisille ja lasten vanhemmille suunnattu konsultaatio ja ohjaus.

Työryhmän hoitoon ohjaudutaan erimerkiksi hyvinvointikeskusten, kouluterveydenhuollon, opiskeluterveydenhuollon tai kasvatus- ja perheneuvonnan kautta. Lasten- ja nuorisopsykiatriaan vaaditaan lääkärin lähete. Lasten- ja nuorisopsykiatrisessa hoidossa tehdään tiivistä yhteistyötä lasten ja nuorten arjessa mukana olevien ja muiden viranomaistahojen kanssa. Näitä ovat esimerkiksi koulu, lastensuojelu, perheneuvonta, terveydenhuolto, aikuispsykiatria, päihdepalvelut ja päivähoito. Työryhmä antaa myös konsultaatioapua muille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi terveydenhuoltoalan opistotasoinen tutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus.

Tehtävissä edellytetään hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä työskennellä ja toimia moniammatillisissa tiimeissä niin työryhmän sisällä kuin erilaisissa verkostoissa. Lisäksi edellytetään innostusta ja kiinnostuneisuutta perhe- ja verkostokeskeiseen työhön. Tehtävien hoitaminen edellyttää myös kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyvää organisointi- ja paineensietokykyä sekä työyhteisötaitoja. Arvostamme kiinnostusta työn kehittämiseen. Eduksi luetaan aikaisempi työkokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä sekä terapeuttisten ja verkostokeskeisten työmenetelmien sekä projekti- ja kehittämistyön hallinta. Eduksi luetaan myös psykiatrisen hoitotyön suuntautumisopinnot.

Lisäksi tehtävissä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Työntekijällä on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan. Lisäksi työntekijällä tulee olla joko rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan.

Tehtäviin valittujen on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote. Kyseessä on tehtävät, joiden osalta työnantaja voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi huumausainetestin tulosta henkilövalinnan yhteydessä.

Koeajan pituus on enintään 6 kuukautta ja alle vuoden pituisissa määräaikaisissa palvelussuhteissa enintään puolet palvelussuhteen kestosta.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/6090/2022. Hakemukset on toimitettava 29.7.2022 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/terveyspalvelut/lasten-ja-nuorisopsykiatrinen-tyoryhma-lanu

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa palveluesimies Joni Saarela, p. 044 703 6121 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Terveydenhuollon erityispalvelut, Lasten- ja nuorisopsykiatrinen työryhmä

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin.


Osoite: Kauppurienkatu 27-29, 2. kerros, 90100 Oulu

Sinulle suositellut työpaikat