Mäntykoti Räntämäki on vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka sijaitsee Räntämäen kaupunginosassa. Räntämäki tarjoaa turvallisen ja kodinomaisen asuinympäristön, jossa asukkaat saavat hoitoa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden. Räntämäessä on yhteensä 45 asukasta, kolmessa 15 hengen ryhmäkodissa (tuvassa).

Mäntykoti Räntämäessä asuu monisairaita ja päivittäisissä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevia vanhuksia. Toimintamme on asukaslähtöistä ja virikkeellistä. Tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen. Työssä kunnioitetaan asukkaan itsemääräämisoikeutta ja edistetään oikeutta itsenäiseen, hyvään elämään ja itseään sekä hoitoon koskevaan päätöksentekoon. Yhteistyö asukkaan läheisten kanssa on olennainen osa päivittäistä työtä.

Sairaanhoitaja vastaa asukkaiden lääkehoidon toteutuksesta ja hänellä on vastuu hoitotyöstä ja asukkaiden sairaanhoitoon liittyvistä asioista. Asukkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoitosuunnitelman laatimisessa sairaanhoitaja käyttää RAI (Resident Assessment Instrument) -laatujärjestelmää ja sen tuottamaa tietoa. Sairaanhoitaja on moniammatillisen hoitotiimin vastuuhenkilö.

Kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaan.
Otamme myös huomioon sairaanhoidon opiskelijat, joilla opintopisteitä yli 140.

Hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä asiakaslähtöistä työotetta.
Lisäksi edellytämme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Eduksi luetaan kokemus vanhustyöstä, voimassa oleva lääkelupa (Love), RAI-osaaminen, hyvät tietotekniset taidot sekä innostus toteuttaa asukkaiden virikkeellistä arkea.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden työskennellä innostavassa ja osaavassa työyhteisössä sekä mielenkiintoisen ja itsenäisen työn vanhusten tehostetussa palveluasumisessa. Saat hyvän perehdytyksen ja mukavan tukea antavan työyhteisön. Odotamme sinun olevan aktiivinen ja oma-aloitteinen, ja sinulla on pitkäjänteisyyttä ja ymmärrystä vanhustyöhön. Ammattilaisena osaat yhdistää oman asiantuntemuksesi ja kollegojesi osaamisen, mutta teet tarvittaessa päätöksiä myös itsenäisesti. Toimit joustavasti tiimin jäsenenä ja sinulla on halu sitoutua organisaation tavoitteisiin. Hahmotat sairaanhoitajana kokonaisuuksia ja haluat jatkuvasti kehittää osaamistasi.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Tutustu työnantajaan

Yksikön esimies
Varpu Räisänen
Arkisin klo 8.15-16:00
p. 044 907 3670
varpu.raisanen@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Vanhus- ja vammaispalvelut, Vanhuspalvelut, Vanhusten asumispalvelut, Vanhuskeskus 4, Mäntykoti Räntämäki
Osoite: Niuskalankatu 7 b, 20380 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.