Sairaanhoitaja, kesätyö, vuodeosasto 21 - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Haemme sairaanhoitajaa kesäsijaisuuteen pään- ja kaulan vastuualueen vuodeosastolle 21 ja operatiiviselle päiväosastolle (vähintään yksi kesäsijaisuus). Kesäsijaisen sijoituspaikka on ensisijaisesti vuodeosasto 21. Vuodeosastolla työ on pääasiassa kolmivuorotyötä. Päiväosastolla työ on kaksivuorotyötä, jossa viikonloput ovat vapaata.

Osastollamme hoidetaan korva-, nenä- ja kurkkutautien, silmä-, hammas- ja suusairauksien potilaita ja kilpirauhaspotilaita. Lisäksi päiväosastolla hoidetaan useita kirurgian erikoisalan potilaita.

Tarjoamme monipuolisen työn ja hyvän perehdytyksen. Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja ja joustavuutta muuttuvissa työtilanteissa.

Sairaanhoitajan kesäsijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sijaisuutta voi hoitaa myös sairaanhoidon opiskelija hoitaja nimikkeellä, jolloin opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään 140 opintopistettä. Hoitaja-nimikkeisen lääkehoitoon osallistuminen edellyttää, että kliiniset sekä lääkehoidon opinnot ovat edenneet normaalisti ja PPSHP:n Hoitaja-nimikkeisen lääkelupa on suoritettu.

Sijaisuus täytetään sopivan henkilön löydyttyä. Sijaisuus on haettavana vähintään viiden ilmoituksen julkaisua seuraavan kalenteripäivän ajan.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Opiskelijan tulee esittää ajantasainen, virallinen opintorekisteriote ja todistus voimassaolevasta opiskeluoikeudesta. Valmiiden työnhakijoiden tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat osastonhoitaja Raija Korhonen, p. 040 678 1471. Sähköposti: raija.l.korhonen(at)ppshp.fi ja apulaisosastonhoitaja Susanna Pellikka, p. 040 6781 252. Sähköposti susanna.k.pellikka(at)ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Operatiivinen tulosalue, Pään ja kaulan sairaudet, Osasto 21
Osoite: Kajaanintie 50, 90220 Oulu

Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Menestystekijöinä on osaava, työssään viihtyvä henkilöstö, jonka koulutukseen ja perehdytykseen panostetaan. Haasta itsesi, haasta meidät!

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.