Sairaanhoitaja, Kivenlahden perheryhmäkoti - Espoon kaupunki

Haemme sairaanhoitajaa, jonka tehtävävänä on ohjata, opastaa ja neuvoa perheryhmäkodissa asuvia lapsia ja nuoria heidän arjessaan.

Sairaanhoitaja vastaa yksikön lääkehoidosta ja lääkehoitosuunnitelman käytännön toteuttamisesta sekä kehittämisestä ohjaustyön lisäksi. Sairaanhoitajan vakanssi tullaan todennäköisesti vakinaistamaan vuoden 2021 syksyn aikana.

Kivenlahden perheryhmäkoti on kodinomainen asumisyksikkö ja keskeinen kasvun ja kehityksen ympäristö 13-17-vuotiaille maahanmuuttajanuorille. Perheryhmäkodissa asuu ilman huoltajaa maahan saapuneita turvapaikanhakijataustaisia nuoria, jotka ovat saaneet Suomesta oleskeluluvan. Perheryhmäkoti sijaitsee Espoon Kivenlahdessa.

Perheryhmäkodissa työskentelee 1 vastaava ohjaaja ja 8 ohjaajaa sekä 1 sairaanhoitaja. Lisäksi henkilökuntaan kuuluvat sosiaalityöntekijä ja palveluesimies. Nyt haettavana oleva sairaanhoitajan tehtävä on uusi, joten tässä työssä pääset kehittämään toimenkuvaa ja luomaan uusia käytäntöjä.

Perheryhmäkodissa tarjotaan alaikäisille mahdollisimman hyvää ikään ja kehitystasoon liittyvää tukea ja hoivaa, lapsuuden arkea sekä turvallinen ja kannustava paikan elää. Perheryhmäkodin ydintoimintaa on lasten ja nuorten kasvun, kehityksen, koulutuksen ja kotoutumisen tukeminen.

Sairaanhoitajana teet lääkehoidollisen työn lisäksi vuorovaikutteista hoito- ja kasvatustyötä, suunnitelmallista ja tavoitteellista omaohjaajatyötä sekä mahdollistat kodinomaisen arjen kodinhoidollisilla työtehtävillä. Työssä korostuu psykososiaalinen tuki ja traumatietoinen työskentelyote. Työtä tehdään moniammatillisella otteella osana tiivistä ja keskustelevaa tiimiä oman itsenäisen vastuunsa kantaen. Työ on kolmivuorotyötä.

Haastattelut järjestetään alustavasti viikolla 3 etäyhteyksiä hyödyntäen.

Työpaikan nimi: Kivenlahden perheryhmäkoti
Työaika: 114 h 45 min/3 viikkoa, jaksotyö, kolmivuorotyö
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Laillistettu sairaanhoitaja

Tehtävässä edellytetään työkokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä, erinomaisia vuorovaikutustaitoja sekä sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Arvostamme kokemusta verkostotyöskentelystä, suunnitelmallisesta kasvatus- ja hoitotyöstä, moniammatillisesta työstä, maahanmuuttaja- ja lastensuojelutyöstä sekä tiimityötaitoja ja itsenäistä työotetta. Arvostamme myös ajokorttia ja ajotaitoa sekä voimassa olevia lääkelupia.

Tarjoamme mielekkään ja palkitsevan työn, jossa voit jatkuvasti kehittää osaamistasi sekä innostuvan ja innostavan työyhteisön. Tässä työssä saat näköalapaikan globaalin Suomen kehittämiseen! Tarjoamme suuren työnantajan henkilöstöedut, kuten työmatkatuen, liikunta-/kulttuuriedun, työterveyshuollon sekä mahdollisuuden osallistua koulutuksiin.

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antavat palveluesimies Teija Savolainen, p. 046 877 1270 (arkisin klo 8-16, poissa 4.-8.1.) ja vastaava ohjaaja Matleena Mensah, p. 040 553 0599 (arkisin klo 8-16, poissa 4.-8.1.)

Espoon kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Aikuisten sosiaalipalvelut, Espoon ryhmä- ja perheryhmäkodit
Osoite: Merivirta 8-10, 02320 Espoo

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.