Skip to main content
test

Etsimme nyt sairaanhoitajaa Raision päihde- ja mielenterveysyksikön korvaushoitotiimiin kesäsijaisuuteen ajalle 20.6.-31.7.2022.

Päihde- ja mielenterveysyksikkö on osa sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluja. Korvaushoitotiimi huolehtii STM:n asetuksen 33/2008 mukaisen opioidiriippuvaisten korvaus- ja vieroitushoidon järjestämisestä. Tiimissä on kaksi sairaanhoitajaa ja yksi ohjaaja sekä lisäksi osa-aikaisesti lääkäri ja sosiaalityöntekijä. Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu lääkehoidon toteutus sekä huumeseulojen ja varmistusanalyysien ottaminen. Hän osallistuu myös potilaiden psykososiaaliseen kuntoutukseen yhdessä muun työryhmän kanssa. Hän toimii osalle potilaista omahoitajana ja osallistuu heitä koskeviin verkostopalavereihin.

Kelpoisuusehtona on laillistettu sairaanhoitaja AMK ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus. Tehtävässä tulee olla tartuntatautilain 48 § mukainen rokotussuoja. Eduksi luetaan aikaisempi kokemus korvaushoidosta ja päihdeongelmaisten asiakkaiden parissa työskentelystä.

Palkkaus on SOTE-sopimuksen mukainen.

Toivomme, että hakemukset jätetään Kuntareky.fi -järjestelmän kautta 31.5.2021 klo 15.00 mennessä. Tutkinto- ja työtodistukset esitetään työhaastattelun yhteydessä.

Tervetuloa joukkoomme!

Lisätietoja

http://www.raisio.fi/tyopaikat
https://www.raisio.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

johtava psykologi
Saila Peurasaari p. 044 797 1940
saila.peurasaari@raisio.fi

Lisätietoja

Raision kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus, Aikuisten psykososiaaliset palvelut päihde- ja mielenterveysyksikkö

Raision kaupunki on kasvun paikka: lähes 25 000 asukkaan ja 1500 yrityksen kotikaupunki ja 1400 ihmisen työpaikka Turun seudulla


Osoite: Nallinkatu 3, 21200 Raisio

Sinulle suositellut työpaikat