Me Järvenpään kotihoidossa haluamme, että asiakkaat saavat parasta mahdollista hoitoa ja aitoa kohtaamista vuoden jokaisena päivänä.

Tule meille vakituiseen työsuhteeseen alkaen sopimuksen mukaan. Tulethan kanssamme turvaamaan laadukasta hoitotyötä.

Tutustu tehtävään ja hae 1.4.2021 klo 14.00 mennessä.

Työyksikkö

Osoite: Myllytie, Järvenpää

Järvenpään kotihoito jakautuu viiteen alueelliseen tiimiin ja mielenterveys- ja päihde asiakkaiden tiimiin. Tiimeissä työskentelee sairaanhoitajia ja lähihoitajia.

Tarjoamme hyvän työyhteisön, mielenkiintoisen ja haasteellisen työn sekä mahdollisuuden olla mukana kehittämässä itse- ja yhteisöohjautuvaa kotihoitoa. Panostamme työntekijän perehdytykseen ja autamme tiimissä toinen toisiamme.

Tutustu kotihoitoon

Työtehtävät:

Työ kotihoidossa on asiakkaan voimavaroja tukevaa, kuntoutumista edistävää ja tavoitteellista hoitotyötä, jossa sairaanhoitaja toimii tiimin sairaanhoidollisena asiantuntijana tiimin toisen sairaanhoitajan kanssa yhteisvastuullisesti.

Vastuuhoitajien tukeminen sairaanhoidollisissa asioissa on keskeinen osa työtä. Työ on vastuullista ja monipuolista tiimityötä. Tehtävän hoitaminen vaatii itseohjautuvuutta sekä ongelmanratkaisutaitoja, mahdollistaen monipuolisen ammattitaidon hyödyntämisen ja kehittämisen. Työ tapahtuu pääasiassa päiväaikaan asiakkaan kotona. Tukena sairaanhoitajalla työssään on kotihoidon esimies, tiimikollegat ja lääkärit. Yhteistyötä tehdään asiakasohjauksen, fysioterapian sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Osaaminen & edellytettävä kelpoisuus:

Arvostamme kykyä työskennellä itse- ja yhteisöohjautuvasti. Omaathan itsenäistä päätöksentekokykyä sekä kiinnostusta oman työn kehittämiseen. Odotamme, että asiakaslähtöisyys on sinulle ensisijaista.

  • Kelpoisuusehtona tehtävään terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994, asetus 564/1994) mukaista sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkintoa tai alan aiempaa opistotasoista tutkintoa sekä soveltuvuutta tehtävää.
Olemme hakijoihin yhteydessä jo hakuaikana. Hakuaikaa jatkettu.

Lisätiedot & yhteydenotot:

Palvelussuhteen ehdot sekä palkkaus määräytyvät voimassa olevan KVTES:n mukaan. Koeaika on kuusi kuukautta. Työaikamuotona jaksotyö.
  • LOVe-lääkehoidon verkko-opinnot, tentit ja käytännön näytöt tulee suorittaa koeajan puitteissa.
  • Tartuntatautilaki 48§ velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajan varmistumaan tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden parissa työskentelevän henkilökunnan riittävästä rokotussuojasta.
_______________________________________________________________

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) on edelläkävijä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä. Vastaamme jäsenkuntiemme Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan 200 000 asukkaan laadukkaista ja asiakaslähtöisistä sosiaali- ja terveyspalveluista. Palveluksessamme on yli 3500 ammattilaista.

Kuulumme oikotien vastuullinen työnantajakampanjaan ja strategisena tavoitteenamme on olla arvostettu ja vetovoimainen työpaikka, jossa kyvykäs ja hyvinvoiva henkilöstö mahdollistaa onnistumisen. Meillä toteutuu valmentava johtajuus sekä itse- ja yhteisöohjautuvuus. Tule osaksi Keusotea!

#keusote #keskiuudenmansotekuntayhtymä

Tutustu työnantajaan

Keski-Uudenmaan sote on edelläkävijä sote-palveluiden kehittämisessä. Kuntayhtymään kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.

Sinulle suositellut työpaikat