Sairaanhoitaja (kotihoito Mikkeli) - Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky.

ESSOTE hakee kahta (2) sairaanhoitajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen Mikkelin kotihoitoon 1.6.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Mikkelin kotihoito sisältää kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelut. Kotihoito osallistuu myös kotiin vietävien tukipalvelujen tuottamiseen. Kotihoitoa toteutetaan sekä fyysisinä kotikäynteinä että etäpalveluna. Käytössämme on tarvepohjainen toimintamalli, jonka tavoitteena on asiakaspalvelun laatu, työntekijöiden hyvinvointi ja toiminnan tuottavuus. Kotihoidossa käytämme Hilkka-toiminnanohjausjärjestelmää ja Lifecare-potilastietojärjestelmää.

Essotessa toteutetaan vuosina 2020-2021 Vetovoimainen kotihoito - tehdään hyvä arki yhdessä -hanketta, jossa kotihoitoa kehitetään yhdessä henkilökunnan kanssa. Kehittämisen keskiössä ovat ammatillinen osaaminen, työhyvinvointi, tiedolla johtaminen ja kotihoidon prosessit. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus yhdessä hanketoteuttajien kanssa.

Työ kotihoidossa on hoitotyötä, jota tehdään asiakkaan kotona. Työn tarkoituksena on tukea asiakkaan toimintakykyä ja elämänhallintaa, jotta hän voi asua turvallisesti kotona mahdollisimman pitkään.

Sairaanhoitajan työ kotihoidossa koostuu asiakkaan kokonaisvaltaisesta hoidosta ja palvelusta. Työ sisältää akuuttia ja pitkäaikaista sairaanhoitoa, lääkehoitoa, kuntoutusta ja terveyden edistämistä sekä päivittäisissä toiminnoissa avustamista. Työhön kuuluu asiakkaan hoito- ja palvelutarpeen arviointi sekä palveluohjaus. Kotihoidossa työskennellään moniammatillisina tiimeinä, joissa sairaanhoitaja ja lähihoitaja vastaavat yhdessä kotihoidon asiakkaiden hoidosta hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan. Työaikamuoto sairaanhoitajalla on jaksotyö. Pääsääntöisesti sairaanhoitajan työ on kaksivuorotyötä.

Kotihoidon sairaanhoitajan työssä painotamme erityisesti ikääntyneiden ja muistisairaiden asiakkaiden hoitotyön osaamista ja palveluiden tuntemusta. Aito kiinnostus ikääntyneiden hoidosta, toimintakykyä ylläpitävä työote ja vahva kliininen osaaminen ovat meille tärkeitä, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja unohtamatta. Työn luonne vaatii sitoutumista, joustavuutta ja paineensietokykyä. Kiinnostus oman ammattitaidon, työyhteisön ja kotihoidon kehittämiseen tekee työstä mielenkiintoisen ja antoisan.

Tarjoamme sinulle osaamistasi arvostavan ja yhteen hiileen puhaltavan työyhteisön, jossa pääset nauttimaan liikkumisen vapaudesta ja käyttämään ammattitaitoasi monipuolisesti. Perehdytämme sinut työhösi. Työsi tukena toimii vahva moniammatillinen tiimi sekä Essoten tilannekeskus. Tehdään hyvä arki yhdessä! Tule mukaan osaavien ammattilaisten mukavaan joukkoon!

Tässä tehtävässä sairaanhoitaja liikkuu Mikkelin kantakaupungin kotihoitoyksiköissä mm. sijaistaen alueiden sairaanhoitajien vuosilomia. Eri alueiden sairaanhoitajien tehtäviin perehdytetään. Tehtävästä maksetaan määräaikaisesti rekrytointilisää.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu sairaanhoitajan tutkinto. Voimassa oleva ajokortti on tehtävän kannalta välttämätön. Auton käyttömahdollisuus on eduksi työssä.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella työpaikkailmoituksen alareunassa olevasta hae työpaikkaa -linkistä tai te-palvelut.fi-sivustolla näkyvän linkin kautta. Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona haettavaan tehtävään kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus. Ulkomailla suoritetuista tutkinnoista ja työtodistuksista tulee olla viralliset suomenkieliset käännökset. Palvelussuhteen ehdot ja tehtäväkohtainen palkka määräytyvät KVTES:n ja tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmän mukaisesti. Valitun tulee esittää vaadittava lausunto työhöntulotarkastuksesta. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Palvelussuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.essote.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Kotihoidon esimies Auli Partio, puh. 040 129 4461 tai kotihoidon esimies Anniina Kähkönen, puh. 044 794 4017, sähköpostit etunimi.sukunimi@essote.fi.
Käytämme sähköistä viestintää rekrytointiprosessin eri vaiheissa. Hakemuksen tekniseen täyttämiseen liittyvissä kysymyksissä ohjeita voit kysyä ohjelman pääkäyttäjältä: Juuli Pulkkinen, puh. 040 359 8683.
Työpaikkahakemuksen Työkokemus-kohtaan merkitään tällä hetkellä voimassa olevan työsuhteen päättymispäiväksi hakuajan päättymispäivä.

Lisätietoja

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky.

Essote on Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, joka tuottaa Mikkelin, Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä erikoissairaanhoidon. Lisäksi kuntayhtymä tuottaa Pieksämäen ja Joroisten erikoissairaanhoidon palvelut.

Tarjoamme kattavasti eri erikoisalojen palveluja ja toimimme opetussairaalana. Meillä on myös mahdollista toimia laaja-alaisesti perusterveydenhuollon sekä sosiaalialan työtehtävissä.

Tuemme työntekijöiden ammatillista kehittymistä koulutuksen ja työnohjauksen avulla. Tarjoamme mielenkiintoisia työtehtäviä osaavassa työyhteisössä ja nykyaikaisessa työympäristössä. Lisäksi tarjoamme työntekijöillemme ePassi-edun (liikunta/kulttuuri). Ammattilaisia kuntayhtymässä työskentelee yli 3500.

Etelä-Savo sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Saimaan äärellä. Vireästä maakunnasta löytyy monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Asuntoja löytyy helposti niin keskustan sykkeestä kuin maaseudun rauhasta. Mikkelin keskussairaala sijaitsee kaupungin keskustassa ja lyhyen kävelymatkan päässä matkakeskuksesta.

Olet lämpimästi tervetullut työskentelemään kanssamme!


Osoite: Yrittäjänkatu 20, 50130 Mikkeli

Sinulle suositellut työpaikat