test

Sairaanhoitaja, koulu-ja opiskeluterveydenhuolto / Sjukskötare, skol- och studerandehälsovård

Hakuaika päättyy  25.4.2024 15:00

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue hakee kahta lasten ja nuorten psykiatrista hoitotyön osaavaa SAIRAANHOITAJAA vakituiseen työsuhteeseen 2.5.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävä sijoittuu koulu- ja opiskeluterveydenhuollon yksikköön.

Arvostamme

Odotamme sinulta kokemusta lasten ja nuorten psykiatrisesta hoitotyöstä ja tunnet lapsen ja nuoren kehityksen, sen poikkeamat, erilaiset mielenterveyshäiriöt ja kriisit. Työ on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää, lasten ja nuorten mielenterveyshuolien varhaista puuttumista ja tukemista tiiviissä yhteistyössä opiskeluhuollon ja koulun henkilökunnan kanssa.

Koet luontevaksi antaa ohjausta, neuvontaa, keskustelu- ja konsultaatioapua vahvistaakseen lapsen, nuoren ja perheen hyvinvointia. Koulu on sinulle luonteva ympäristö tehdä työtä.

Henkilöstöetuina saat E-passin lounasedun sekä kulttuuri- ja liikuntaedun. Työterveyspalvelut ovat Mehiläisessä. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on käytössä liukuva työaika, säännöllinen työnohjaus ja etätyön mahdollisuus sopimuksen mukaan.

Kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto ja Valviran laillistus sekä soveltuvuus tehtävään. Valitulla on oltava terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen kelpoisuus. Tehtävässä edellytetään toisen kotimaisen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa ja toisen kotimaisen kielen hyvää suullista ja tyydyttävää kirjallista taitoa. Monipuolinen osaaminen ja työkokemus lasten ja nuorten psykiatrisesta hoitotyöstä luetaan eduksi.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 2850 €/kk. Työsuhteessa noudatetaan koeaikaa. Työ on liikkuvaa ja ajokortti sekä oman auton käyttö on tehtävässä välttämätöntä.

Valitun henkilön on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa sekä hyväksyttyä LOVe-koulutusta, jonka voi suorittaa työsuhteen alussa.

Lähetä hakemuksesi 25.4.2024 klo 15 mennessä.

Lisätietoja antaa vastaava terveydenhoitaja Satu Pulkkinen satu.pulkkinen@itauusimaa.fi tai 050 465 1369

** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Vi söker två SJUKSKÖTARE, med kunskap inom psykiatrisk vård för barn och unga, till ordinarie anställningsförhållande fr.om 2.5.2024 eller enligt överenskommelse. Arbetet är förlagt inom enheten för skol- och studerandehälsovården.

Vi uppskattar

Vi förväntar oss att du har erfarenhet av psykiatriskt vårdarbete bland barn och unga. Du känner igen barnets och den ungas utveckling, avvikelser och olika problem i den mentala hälsan, samt kriser. Tyngdpunkten ligger i det förebyggande arbetet. Ett tidigt ingripande med stöd till barn och unga, som lider av psykiska utmaningar.

Det förfaller dej naturligt att handleda, ge råd, hålla stödsamtal och konsultera för att främja barnets, den ungas och familjens välfärd. Arbetet sker i tätt samarbete med övrig elevvårdspersonal och även skolan som omgivning ska kännas som en naturlig arbetsplats för dej.

Personalförmåner som ges är lunchförmån i Epassi samt en kultur- och motionsförmån. Företagshälsovården handhas av Mehiläinen. Inom skol-och studerandehälsovård använder vi flexibel arbetstid och arbetstagarna har möjlighet att arbeta på distans enligt överenskommelse. Det ordnas även regelbunden arbetshandledning.

Behörighetskraven är sjukskötarexamen på yrkeshögskolenivå eller tidigare examen på institutsnivå och legitimation från Valvira samt lämplighet till arbetet. Den som väljs skall ha behörighet enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94). Vi förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena och goda muntliga och nöjaktiga skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket. Som merit räknas ett mångsidigt kunnande och erfarenhet av arbete som sjukskötare inom psykiatrisk vård bland barn och unga.

Villkoren för arbetsförhållandet bestäms enligt social- och hälsovårdens arbets- och tjänstekollektivavtal (SH-avtalet). Den uppgiftsrelaterade lönen är 2850 €/mån. I arbetsförhållandet iakttas en prövotid. Arbetet är rörligt, och i uppgiften är det nödvändigt att ha körkort och egen bil.

Den person som väljs, bör före mottagandet av uppgiften visa upp ett straffregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). För uppgiften krävs det vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar samt LOVe-utbildning, vilken man kan utföra i början av arbetet.

Skicka din ansökan senast 25.4.2024 kl. 15.

Upplysningar ger ansvarig hälsovårdare Satu Pulkkinen satu.pulkkinen@itauusimaa.fi eller 050 465 1369

Yhteystiedot

vastaava terveydenhoitaja Satu Pulkkinen satu.pulkkinen@itauusimaa.fi tai 050 465 1369

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Tutustu työnantajaan