Sairaanhoitaja / Kuusikon perhetukikeskus - Tampereen kaupunki

Kuusikon perhetukikeskuksessa toimii yksi ympärivuorokautinen 7-paikkainen osasto, joka antaa osastohoidollista avohuollollista tukea 12-17-vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen tilanteissa, joissa päivämuotoinen ja muu kodin suuntaan tehtävä työ on osoittautunut riittämättömäksi. Työn peruslähtökohtia ovat selkeä arki, suunnitelmallisuus, hoitotiimityöskentely sekä yksilö- ja perhetyö.

Haemme määräaikaista sairaanhoitajaa ajalle 18.8.2020-1.7.2021.

Sairaanhoitaja työskentelee Kuusikon perhetukikeskuksen osastolla suorassa asiakastyössä yksikössä olevien nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Sairaanhoitajan tehtäviin osastohoidossa kuuluu asiakkaiden lääkehoidosta huolehtiminen sekä kaikki muut sairaanhoidolliset tehtävät. Sairaanhoitajalla tulee olla myös psykiatrista osaamista. Lisäksi sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu kasvatus-, hoito- ja ohjaustyön sekä perhetyön toteuttaminen osana moniammatillista tiimiä. Sairaanhoitajan tulee kyetä työskentelemään itsenäisesti, työparina ja osana tiimiä sekä tekemään asiakkaan tilanteen vaatiessa olennaisia työhönsä liittyviä ratkaisuja, päätöksiä ja sopimuksia.

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu sairaanhoitaja.

Lisäksi tehtävään valittavalta sairaanhoitajalta toivotaan kokemusta erilaisista, vaativistakin, asiakastilanteista sekä ammatillista osaamista erilaisista mielenterveyden häiriöistä sekä sairauksista.

Tehtävään valitulla pitää olla suoritettuna hygieniapassi ja LOVe tentti.

Eduksi luetaan hyvät vuorovaikutus-, yhteistyö- ja neuvottelutaidot, kykyä hyvään paineensietoon asiakastilanteiden nopeastikin muuttuessa, kokemus monialaisesta verkostotyöstä sekä sellainen erityisosaaminen, jota voidaan hyödyntää osastotyöskentelyssä nuorten ja perheiden kanssa sekä B-ajokorttia.

Ennen toimen vastaanottamista valitun tulee esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote.

Pyydämme, että merkitset hakemukseesi kelpoisuutesi ja liität kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen KuntaRekryyn. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa.

Lisätietoja tehtävästä antaa perhetukikeskuksen johtaja Anna-Maija Koivisto puh. 040 806 3220 tai sähköpostitse anna-maija.koivisto@tampere.fi.

Haku päättyy 10.8.2020.

Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Lisätietoa hakemisesta saat TampereRekrystä puh. 040 806 3184.

On vain yksi Tampere, mutta monta syytä tulla ja jäädä. Tampereen tavoitteena on olla korkean osaamisen kaupunki, arjen ykkönen ja vetovoimainen elämyskaupunki. Olemme kompaktin kokoinen kaupunki, jossa tykätään työskennellä, asua ja opiskella. Tehtävämme on varmistaa, että palvelut ovat sujuvia, liikkuminen helppoa ja vapaa-ajan mahdollisuudet monipuolisia. Tarjoamme sinulle Tampereen kaupungilla vakaan työpaikan vastuullisessa ympäristössä sekä monipuoliset työsuhde-edut. Tule osaksi monialaista osaajajoukkoamme tekemään yhteiskunnallisesti merkittävää työtä kaupunkilaisten hyväksi. Tule Tampereen tekijäksi!

Tampereen kaupunki on savuton työpaikka.


Lisätietoja

http://www.tampere.fi
http://www.tampere.fi/tyo-ja-yrittaminen/meille-toihin/avoimet-tyopaikat

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa Anna-Maija Koivisto puh. 040 806 3220 tai sähköpostitse anna-maija.koivisto@tampere.fi.

Lastensuojelu, Lastensuojelun pitkäikaiset laitospalvelut, Kuusikko
Osoite: Lääkärinkatu 16, 33520 Tampere

Tampereen kaupunki on Pirkanmaan suurin työnantaja. Rakennamme yhdessä Tampereen kaupunkia noin 14 500 työntekijän voimin. Työmme on merkityksellistä ja yhteiskunnallisesti arvokasta, työtä kaupunkilaisten hyväksi.

Kaupungin tekemisessä näkyy kumppanuus- ja kehittämiskulttuuri, jossa johtaminen on mahdollistavaa, henkilöstö kehittää ja yhteisöllisyys on vahvaa. Osallistumme vuosittain Vastuullinen Kesäduuni -kampanjaan ja olemme sitoutuneet toteuttamaan sen periaatteita jokapäiväisessä työssämme ympäri vuoden. Kampanjan ja kaupungin periaatteita ovat muun muassa hyvä hakijakokemus sekä oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus.

Menestyäkseen kaupunki tarvitsee joukkoonsa parhaat osaajat. Tule osaksi moniammatillista ja asiantuntevaa henkilöstöämme!