test

Sairaanhoitaja&lähihoitaja/Tyks/Lapset&nuoret kir.

Hakuaika päättyy  31.3.2023 14:00

Lasten ja nuorten tulosryhmässä on haettavana sairaanhoitajan / lähihoitajan määräaikainen tehtävä Lasten ja nuorten kirurgian yksikössä. Lasten ja nuorten kirurgian yksikössä hoidetaan 0-16 -vuotiaita elektiivisiä- ja päivystyspotilaita. Lasten ja nuorten kirurgian yksikkö toimii hallinnollisesti yhdessä Lasten ja nuorten teho-osaston kanssa.

Työtehtäviin kuuluvat osastolle tulevien potilaiden vastaanottaminen sekä tilan arviointi, tarkkailu ja perushoidon toteutus.

Työ on 3-vuorotyötä. Sairaanhoitaja / lähihoitaja on moniammatillisen hoitotiimin jäsen ja osallistuu opiskelijoiden ohjaukseen. Eduksi katsotaan aikaisempi työskentely tai opiskelujakso lasten sairaanhoidon parissa, hyvät tiimityö- ja työyhteisötaidot, sekä joustavuus.

Vaikka työ tehdään ensisijaisesti Lasten ja nuorten kirurgian vastuualueella, on Lasten ja nuorten toimialue kokonaisuus, jossa henkilökunta liikkuu joustavasti yli vastuualuerajojen.

Tarjoamme sinulle moniammatillisen, osaavan, kehittyvän ja perhekeskeisen työympäristön. Tuemme tiedollista ja taidollista kehittymistäsi hyvällä perehdytyksellä ja täydennyskoulutuksilla.

Kelpoisuusvaatimukset
Sairaanhoitaja: Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen sairaanhoitajan laillistus.
Lähihoitaja: Sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai alan aikaisempi kouluasteinen tutkinto.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.

Lasten ja nuorten kirurgian yksikkö ja tehohoito, osastonhoitaja Outi Sirola, puhelin: 050 355 3081 tai sähköpostitse outi.sirola@varha.fi
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta.

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä. Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä. Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti. #hyvintekijät Tutustu työnantajaan