Sairaanhoitaja, Leivontien palvelukoti - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote

HAETTAVANA SAIRAANHOITAJA MÄÄRÄAIKAISEEN SIJAISUUTEEN LEIVONTIEN PALVELUKOTIIN JOUTSENOON

ajalle 25.1.2021-31.12.2022. Määräaikaisuuden on mahdollista alkaa aiemmin, mikäli valitulla ei ole aiempaa kokemusta tehtävästä.

Hakuaikaa on jatkettu ja jo tulleet hakemukset otetaan huomioon.

Sairaanhoitaja on sairaanhoidollisen työn asiantuntija ja vastaa asiakkaiden hoidon kokonaisuudesta. Edellytämme sitoutumista asiakaslähtöiseen ja kuntoutumista edistävään toimintaan sekä aktiivista otetta kehittämään hoitotyötä muuttuvassa, teknologiaa hyödyntävässä toimintaympäristössä. Edellytämme kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon hoitotyössä sekä kykyä toimia moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Eksoten asumispalveluissa käytetään mm. LifeCare-asiakastietojärjestelmää sekä RAI-arviointiohjelmaa. Työ on kaksivuorotyötä ja työaikamuotona on jaksotyö.

Kelpoisuutena tehtävään on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa määrätty laillistus tai sitä vastaava aikaisempi rekisteröinti. Otamme valinnassa huomioon myös loppuvaiheen, valmistumassa olevat opiskelijat.

Tehtävän aloitusyksikkö on Leivontien palvelukoti, mutta tehtävässä edellytetään valmiutta toimia muuttuvissa tilanteissa Eksoten eri yksiköissä.

Eksoten asumispalveluissa sairaanhoitajalta edellytetään lääkelupaa. Lääkeluvan suorittaminen mahdollistetaan yksiköissä tarpeen mukaan.

Tehtävässä on 6 kk koeaika.

Tehtävässä edellytetään Tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Eksotessa on käytössä infektioturvallisuuskyselylomake. Kysely tehdään kaikille Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin potilastyöhön tai potilastyön harjoitteluun tuleville. Käy tutustumassa lomakkeeseen tästä linkistä: http://www.eksote.fi/tyoeksotessa/tulossa-eksoteen-toihin/kyselyt-ja-lomakkeet/Sivut/default.aspx

Tutustu työnantajaan

Toimipisteen vastaava Laura Tiainen, p. 040 594 7294 tai laura.tiainen@eksote.fi (ajalla 2.-11.12.2020)
Toimintayksikön esimies Jaana Ahl, p. 040 355 8442 tai jaana.ahl@eksote.fi (ajalla 14.-18.12.2020)

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote, Hoiva- ja palveluasuminen, Leivontien palvelukoti
Osoite: Leivontie 4, 54100 Joutseno

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä, Eksotessa, on alueen erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, vanhusten palvelut sekä perhe- ja sosiaalipalvelut yhdistetty yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Eksote edistää alueen asukkaiden hyvinvointia ja toimintakykyä ennakoivalla ja kuntouttavalla otteella saavuttaakseen parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Olemme maakunnan suurin työnantaja ja työntekijöitä on noin 5000. Toimipisteitä meillä on 100, mm. neuvolatoiminnasta ikääntyneiden asumiseen ja opiskeluterveydenhuollosta laajan päivystyksen sairaalaan. Valinnanvaraa ja osaamista riittää myös niille, jotka etsivät urapolkuja ja kehittymismahdollisuuksia talon sisällä. Olemme savuton työpaikka.

Muuttuva maailma ympärillämme on tiivistänyt Eksoten arvomaailman sanoihin; rohkeus, yksinkertaisuus sekä kaiken toiminnan keskiössä olevaan, ihmiseen. Mikäli pystyt samaistumaan arvoihimme sekä työskentelemään niiden mukaisesti, toivotamme sinut tervetulleeksi Saimaan syliin, keskelle elämää ja yhteiskuntaa.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote - Savuton työpaikka