Sairaanhoitaja, Mäntymäen perhetukikeskus Turku

Hakuaika päättyy  24.6.2024 23:59

Haemme sairaanhoitajaa vakituiseen työsuhteeseen Mäntymäen perhetukikeskukseen Turkuun

Mäntymäen perhetukikeskus on lastensuojelun vastaanottotoimintayksikkö, jossa toimii kolme vastaanottoyksikköä. Perhetukikeskus tarjoaa tukitoimia sekä kiireellisten sijoitusten että avohuollon tarpeisiin 10-17-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen.

Henkilökunnan ammatillinen osaaminen:
-Kiintymyssuhdekeskeinen lastensuojelu
-Perhetukikeskuksessa sovelletaan mentalisaatioon perustuvaa työskentelyä, dialektista käyttäytymisterapiaa ja perheiden kanssa yhdessä tehtävää perhearviointia.

Perhetukikeskuksen erityispiirteet ja toiminta:
Mäntymäen perhetukikeskuksen tavoitteena on terapeuttisen arjen luominen sekä kiintymyssuhteiden vahvistaminen. Keskeistä on lapsen ja nuoren äänen esiin nostaminen perheissä samalla, kun työskentelyn keskiössä on koko perhe. Perheiden kanssa työskentelyn tavoitteena on tarjota jokaiselle perheenjäsenelle kokemus nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi tulemisesta. Lasten ja nuorten osallisuutta vahvistetaan mm. viikoittaisilla lasten ja nuorten kokouksilla. Jaksojen aikana lisätään perheiden hyvinvointia sekä vahvistetaan perheiden omia verkostoja.

Sairaanhoitajan tehtävä vastaanottoyksikössä sisältää monipuolista arviointityötä osana moniammatillista työryhmää. Työtä tehdään vahvasti suhdeperustaisesti ja systeemisen mallin mukaisesti vastaanottotyöhön kehittämämme työmallin mukaisesti. Työnkuva on yhteinen kolmen eri vastaanottoyksikön välillä. Sairaanhoitaja huolehtii yksikön lääkehoidosta ja henkilökunnan lääkeosaamisesta valvomalla esimerkiksi lääketenttien suorittamista. Sairaanhoitaja antaa tarvittaessa ohjausta terveydenhuollon asioissa sekä asiakkaille että ohjaajille. Sairaanhoitajilla on päävastuu yhteistyöstä asiakkaiden terveydenhuollon hoitokontaktien kanssa. Sairaanhoitaja toimii yksikön EA-vastaavana.

Olemme koulutusmyönteinen työyhteisö, jossa jokainen työntekijä on tärkeä ja jonka työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen haluamme todella panostaa.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen sairaanhoitajan laillistus.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.

Eduksi luetaan hyvät vuorovaikutustaidot, itseohjautuvuus, kuuntelemisen taito sekä kyky empaattiseen kohtaamiseen ja asioiden puheeksi ottamiseen. Aikaisempi kokemus lastensuojelutyöstä luetaan myös hakijan eduksi.

Tarjoamme sinulle: Monipuolisesti ammattitaitoasi kehittävää lastensuojelutyötä tutkimus- ja arviointityöhön fokusoituneessa vastaanottoyksikössä osana dynaamista moniammatillista työryhmää.

Varhan työntekijöille tarjotaan hyvinvoinnin edistämiseksi Smartum -etua liikuntaan, hyvinvointiin, kulttuuriin tai työmatkoihin. Vuonna 2024 etu on 250 euroa.

Haluamme edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja arvostamme monimuotoisuutta työyhteisössämme. Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolia olevia sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.


Lisätietoja

http://varha.fi

Yhteystiedot

Marjut saarela

vs johtaja

marjut.saarela@varha.fi p. 040 628 0420

Petteri Nikula

Vastaava ohjaaja

petteri.nikula@varha.fi p. 40 637 6497

Heini Heinonen

Vastaava ohjaaja

heini.heinonen@varha.fi p. 040 643 1083

Tiina Koukkari

Vastaava ohjaaja

tiina.koukkari@varha.fi p. 040 646 3656

Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta.

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Olemme noin 23 000 asiantuntijan uusi työpaikka – yksi maamme suurimmista työnantajista. Me huolehdimme siitä, että kaikki alueemme puoli miljoonaa ihmistä saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvaamme pelastustoimen. Teemme töitä kaikkia koskettavien tärkeiden asioiden parissa! Vi är en arbetsplats för cirka 23 000 experter – en av de största arbetsgivarna i vårt land. Vi ser till att alla en halv miljon människor inom vårt område får de social- och hälsovårdstjänster de behöver och vi tryggar räddningsväsendet. Vi arbetar med viktiga frågor som berör alla! Tutustu työnantajaan