Sairaanhoitaja, Mattilan perhetukikoti - Jyväskylän kaupunki

Mattilan perhetukikoti on vuonna 1981 perustettu Jyväskylän kaupungin ylläpitämä lastensuojeluyksikkö, johon kuuluu ympärivuorokautisesti toimiva 7-paikkainen kriisi- ja vastaanotto-osasto alle 12-vuotiaille lapsille, lyhytaikaisen perhehoidon tuki sekä avomuotoinen perhekuntoutus 6 perheelle. Perhetukikodissa työskennellään moniammatillisissa tiimeissä, 19 ammattilaisen työyhteisössä.

Nyt haemme

SAIRAANHOITAJAA

määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 10.10.2020-31.5.2021.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja haastavan tehtävän lastensuojelun laitosmuotoisessa kriisi-, arviointi-, ja kuntoutustyössä. Kriisi- ja vastaanotto-osastolle sijoitetaan pääasiassa alle 12-vuotiaita lapsia kaikkina vuorokaudenaikoina, joko kiireellisesti tai avohuollon tukitoimena. Sijoitusajat vaihtelevat vuorokaudesta puoleen vuoteen. Sairaanhoitajan tehtävä koostuu ammatillisesta hoito- ja kasvatustyöstä, lääkehoitoon liittyvien tehtävien toteuttamisesta, erityisen tuen tarpeiden tunnistamisesta ja huomioimisesta sekä turvallisen ilmapiirin luomisesta. Sairaanhoitaja tekee tiivistä yhteistyötä lasten läheisten ja verkostojen kanssa. Työ on kolmivuorotyötä. Hoito- ja kasvatustyön arkea sujuvoittaa se, että kodinhoidollisista tehtävistä huolehtii pääasiassa ruokapalvelutyöntekijä sekä erilliset siivouspalvelut.

Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan (AMK) tai terveydenhoitajan tutkinto tai aiempi opistoasteen tutkinto. Katsomme eduksi psykiatriseen sairaanhoitoon ja / tai lasten sairaanhoitoon erikoistumisen sekä kokemuksen lastensuojelutyöstä. Edellytämme hyviä yhteistyö- viestintä-, ja vuorovaikutustaitoja, kykyä sekä tiimi- että itsenäiseen työskentelyyn ja riittävää kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa. Arvostamme avointa ja positiivista asennetta ja innokkuutta työskennellä lasten ja varhaisnuorten kanssa. Tehtävässä tarvitaan kykyä toiminnalliseen, suunnitelmalliseen ja hoidolliseen työotteeseen sekä ryhmänohjaustaitoa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Tehtävä alkaa 10.10.2020 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on koeaika.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Tehtävässä vaaditaan tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa, joka tulee osoittaa hyväksytysti. Lisäksi tehtävä edellyttää ajantasaista lääkeosaamista (Love) tai sen hyväksyttyä suorittamista viipymättä työsuhteen alussa. Valitun on myös ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Perhetukikodin johtaja Reetta Hänninen, puh. 014 266 3531
Tiimivastaava Tiina Puistola puh. 014 266 8507
Tai sähköpostitse: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupunki
Osoite: 40100 Jyväskylä

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.

Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka