Sairaanhoitaja, myös lähihoitajat huomioidaan - Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä

Työ on sairaan-/lähihoitajan työtä tk-sairaalassa. Kolmivuorotyö.

Lisätietoja

http://www.paimionsauvonterveyskeskus.fi/terveyskeskus

Tutustu työnantajaan

Päivi Ström-Valo
Osastonhoitaja
paivi.strom-valo@paimio.fi
02 4746 303

Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä, Terveyskeskussairaala
Osoite: Terveyskeskuksentie 1, 21530 Paimio

PAIMION-SAUVON KANSANTERVEYSKUNTAYHTYMÄ tuottaa omistajakuntiensa asukkailleen tilaamat perusterveydenhuollon palvelut. Kuntayhtymän väestöpohja on 13 600 asukasta. Kuntayhtymällä on pääterveysasema Paimion kaupungissa ja terveysasema Sauvon kunnassa. Palveluksessamme on noin 90 henkilöä. Paimion-Sauvon ktky on savuton työnantaja.