test

Sairaanhoitaja, Naantali

Hakuaika päättyy  24.3.2023 14:00

Nyt kuntoon ikääntyvän, monisairaan väestömme sairaalahoito.
Tule mukaan antamaan panoksesi. Nyt on mahdollisuus. Käytetään se yhdessä.

Varsinais-Suomen entiset terveyskeskuksien osastot, kotisairaalat ja palliatiiviset palveluyksiköt siirtyivät hyvinvointialueella Tyks/sairaalapalveluiden tulosalueelle.

Uudessa Yleislääketieteen ja kuntoutuksen osastopalveluiden tulosryhmässä toimii lähes tuhat ammattilaista neljällä eri palvelualueella (läntinen, keskinen, itäinen ja palliatiivinen keskus). Tulosryhmässämme toimii 27 osastoa ja 11 kotisairaalaa. Palliatiivinen keskus ohjaa koko alueella palliatiivista hoitoa osastoilla ja kotisairaaloissa.

Moniammatillisuus on työssämme keskeistä, jotta voidaan hyödyntää jokaisen ammattilaisen omaa erityisosaamista. Kuntoutuksen eri toimintamallit ovat käytössämme. Osastojen profilointi yleisosastoista sairausryhmäkohtaisiin osastoihin on alkanut (esim. infektio-, tules-, avh- ja palliatiivinen osasto).

Tule mukaan uudistamaan ja kehittämään kanssamme osasto- tai kotisairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden palvelupolkua niin, että kuntouttavat ja palliatiiviset hoitomenetelmät ovat osa kaikkien potilaiden hoitoa ja hoito koko maakunnassa yhdenvertaista.

Haemme Naantalin osastolle sairaanhoitajaa vakituiseen työsuhteeseen.

Naantalin osastolla hoidetaan monipuolisesti kaikkien erikoisalojen potilaita, jotka tarvitsevat hoitoa tai kuntoutusta. Osastolla hoidetaan myös saattohoitopotilaita. Sairaanhoitajan työ on monipuolista ja osaamista pystyy käyttämään laajasti. Työ on kolmivuorotyötä. Toivomme että omaat hyvät vuorovaikutustaidot ja olet positiivinen tiimityöskentelijä. Työssä tarvitset joustavuutta sekä sopeutumiskykyä nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Tehtävässä edellytetään ajan tasalla olevaa lääkeosaamista (LOVe) tai sen hyväksyttyä suorittamista heti työsuhteen alussa.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen sairaanhoitajan laillistus. Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan. Toimessa on 6 kk koeaika.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Lisätietoja antaa osastonhoitaja Tiia Kankare 0504141198 tai tiia.kankare@varha.fi

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä. Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä. Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti. #hyvintekijät Tutustu työnantajaan