Skip to main content
test
Sairaanhoitaja, Naulakallion lastenkoti, eho - Sosiaali- ja terveystoimiala

Sairaanhoitaja - oletko sinä uusi työkaverimme?

Tule kehittämään kanssamme uutta lastensuojelun erityisen huolenpidon yksikköä Naulakallion lastenkotiin!

Kun on kyse lastemme hyvinvoinnista, olemme kaikki varmasti yhtä mieltä, että tämä työ on tärkeää. Työtä, jota tehdään isolla sydämellä.

Tämä on myös työtä, jossa haluamme onnistua. Lapsi, joka tarvitsee erityistä huolenpitoa, ansaitsee parhaan mahdollisen tuen, jotta saa elämänsä raiteilleen.

Olemme avanneet yli 30 ammattilaisen uuden erityisen huolenpidon yksikön Nordenskiöldinkadulla sijaitsevalle Auroran sairaala-alueelle ja haemme nyt lisää sairaanhoitajia tiimiimme.

Haluaisitko sinä tulla mukaan rakentamaan ja kehittämään toimintaamme yhtenä kymmenestä sairaanhoitajastamme? Tule työskentelemään kanssamme ja autetaan lapsiamme yhdessä!

MISTÄ ON KYSE?

Naulakallion lastenkodin erityisen huolenpidon yksikkö Nordis muodostuu kahdesta viisipaikkaisesta osastosta, jotka tarjoavat erityistä huolenpitoa huostaan otetuille 12-17-vuotiaille helsinkiläisille lapsille, joiden elämäntilanne vaatii kokonaisvaltaisen muutoksen. Yksikköömme sijoitetaan vakavassa päihde-, rikos- tai itsetuhoisuuskierteessä olevia lapsia.

Kahden erityisen huolenpidon osaston avaaminen on kaupunkimme lastenkotitoiminnan kärkihanke. Mikäli sinua kiinnostaa hoitotyössä mahdollisuus myös oman osaamisesi jatkuvaan kehittämiseen, on meillä tarjota sinulle työssäoppimisen jatkokorkeakoulu.

ERITYISEN HUOLENPIDON YKSIKKÖ NORDIS

Tavoitteenamme on saada yhteen loistava joukko eri osaamisalueiden ammattilaisia. Molemmilla erityisen huolenpidon osastoilla työskentelee oma moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu lähiesihenkilönä toimiva johtava ohjaaja, viisi sairaanhoitajaa, kuusi sosiaaliohjaajaa sekä molempien osastojen hoitotyöhön osallistuvat toimintaterapeutti sekä erityistyöntekijöinä toimivat psykoterapeutti, psykologi, seniorisosiaalityöntekijä ja konsultoiva erikoislääkäri. Hoitohenkilöstön hoitosuhdeluku osastoilla on 2.4, ja lapsen hoidon osalta työparinasi toimii sosiaaliohjaaja.

Haluamme rakentaa kulttuuriltaan avoimen, innostuneen sekä turvallisen työyhteisön, jossa me kuuntelemme ja arvostamme toisiamme sekä teemme asioita suunnitelmallisesti yhdessä. Ilot ja surut jaamme ja onnistumisista iloitsemme. Tällaisen työpaikan me haluaisimme - toivottavasti sinäkin.

Onnistumisen avaimet ovat meillä pitkälti omissa käsissämme. Voimme itse vaikuttaa paljon siihen, kuinka työskentelemme ja toimintaamme kehitämme. Ideoillesi on siis sijaa ja osaamisesi arvostettua.

ERITYINEN HUOLENPITO NAULAKALLION LASTENKODISSA

Erityisen huolenpidon osastojemme hoidollinen arki Naulakalliossa on ennakoitua, vakauttavaa ja strukturoitua, ja hoitotyö pohjautuu tutkittuun teoriatietoon sekä toimiviin hoitokäytäntöihin. Jokainen lapsi on ansainnut parhaan mahdollisen avun ja tuen elämänsä alkutaipaleella.

Asiat lapsen elämässä voivat mennä monin tavoin solmuun ja ongelmat kasaantua. Meidän tehtävämme on rohkaista lasta luottamaan häntä auttaviin aikuisiin, jotta solmut saadaan avattua yhdessä. Kuinka sen teemme?

Hoitomme on lapsen yksilöllisiä tarpeita vastaavaa, kokonaisvaltaista korjaavaa ja korvaavaa hoitoa sekä huolenpitoa. Se on tavoitteellista, pysäyttävää, lyhytaikaista (max. 3kk) ja intensiivistä. Hoidon tarkoituksena on pysäyttää lapsen itseään vahingoittava käyttäytyminen turvallisesti sekä konkreettisesti ja mahdollistaa lapsen kokonaisvaltainen huolenpito.

Opetuksen järjestämisestä samassa rakennuksessa vastaa Helsingin perusopetus. Yhteistyömme heidän sekä perheiden, lähettävän lastensuojelulaitoksen ja muiden ammattilaisten kanssa on tiivistä ja konsultoivaa.

TYÖSI JA SEN TAVOITE

Sairaanhoitajanamme olet tärkeä osa osastomme moniammatillista työryhmää sekä hoitotiimiä. Roolissasi toimit hoitotyön ja terveydenhuollon asiantuntijana tuoden sairaanhoidollista näkökulmaa lapsen hoitoon. Tehtäviisi kuuluvat lasten ja nuorten hoitotyö, lääkehoidon suunnittelu ja toteutus sekä yhteistyö perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa. Huolehdit myös lapsen terveydenhuollon palvelujen toteutumisesta yhteistyössä osaston lääkärin sekä mahdollisten terveydenhuollon hoitokontaktien kanssa.

Omahoitajatyössäsi vastaat hoitoprosessin suunnitelmallisesta etenemisestä ja lapsen asioiden hoidosta sekä erityisen huolenpidon jaksolle asetettujen tavoitteiden mukaisesta työskentelystä hoidon eri vaiheissa. Työparisi kanssa suunnittelet lapsen hoitoon liittyvää työnjakoa yksilöllisten tavoitteiden sekä lapsen tarpeiden mukaisesti. Tuet lapsen asettumista, pysähtymistä ja rauhoittumista hoitojaksolle. Huolehdit myös, että yhteistyö vanhempien, sijaishuoltopaikan, sosiaalityöntekijän ja muun verkoston kanssa toimii. Yksilöllinen työ tapahtuu usein jokapäiväisissä tilanteissa, jolloin tukenasi on osaston moniammatillinen hoitotiimi. Ja toki osaston kaikkien lapsien hoito on yhdessä vastuullamme.

Sinun työsi tavoitteena on luoda yhteys ja luottamuksellinen suhde lapseen sekä mahdollistaa tunnetasolla tapahtuva terapeuttinen, korjaavia kokemuksia synnyttävä työskentely. Pysyvät myönteiset muutokset vaativat turvallista vuorovaikutusta ja lapsen aitoa kohtaamista.

MITÄ MUUTA ME JA TÄMÄ TEHTÄVÄ VOIMME SINULLE TARJOTA

- Sinulla tulee olemaan hyvät edellytykset onnistua työssäsi. Saat tarvitsemasi ammatillisen tuen ja työnohjauksen sekä kattavan perehdytyksen työhösi.
- Kanssamme pääset rakentamaan uutta, kun yhdessä kehitämme toimintamallejamme ja hiomme työtapojamme.
- Uskallamme luvata, että kanssamme opit uutta ja kehität osaamistasi. Tarpeelliset koulutukset ovat saatavillasi ja moniammatillisuus jatkuvasti läsnä osastollasi.
- Tulet tekemään monella tapaa hyvin palkitsevaa työtä. Kun näet muutoksia lapsen toiminnassa tai ajattelussa, tiedät onnistuneesi työssäsi.
- Työskentelysi on vuorotyötä, joka työaikajoustoin tuo lisämahdollisuuksia oman elämäsi suunnitteluun ja arkivapaisiin.
- Tulet tekemään vaikuttavaa yhteistyötä terveydenhuollon sekä psykiatrian hoitoverkostojen ja -kontaktien kanssa tuoden sairaanhoidollista näkökulmaa hoitoon ja moniammatilliseen hoitotiimiin.
- Vaikka arjessa tilanteet voivat joskus olla hankalia, juuri lapset tuovat työpäiviimme iloa ja osastolle eloa.

VOISITKO SINÄ OLLA TULEVA TYÖKAVERIMME?

Työkaverinamme työskentelevällä sairaanhoitajalla tulee olla:
Sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto tai erikoissairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhoitajan tai kätilön tutkinto, johon sisältyy laillistus sairaanhoitajaksi.
Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994, 1200/2007) mukaista laillistusta Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme:
- Hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja
- Joustavuutta, intoa sekä positiivisen kautta uuteen tarttuvaa työotetta
- Vahvaa halua kehittyä sekä kehittää uutta

Luemme eduksi aiemman kokemuksen lasten ja nuorten hoito-, kuntoutus-, päihde- tai mielenterveystyöstä sekä aiemman kokemuksen lastensuojelu-, kasvatus- tai ohjaustyöstä

Lisätietoja

https://www.hel.fi/sote/toimipisteet-fi/aakkosittain/lastensuojelu/lastenkodit-perhehoito/lastenkodit/naulakallio/elama-naulakalliossa

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Jos kiinnostuit tehtävästä, olisi hienoa kuulla sinusta lisää ja saada tilaisuus tutustua puolin ja toisin. Koska käymme hakemuksia läpi ja haastattelemme jo hakuaikana, älä suotta odottele viime hetkeen asti.
Lapsemme ansaitsevat parhaimman hoidon. Olisi hienoa saada sinut ja osaamisesi mukaan tekemään tätä tärkeää työtämme. Olethan siis yhteydessä!
Jos sinulla on mielessä kysymyksiä tehtävääsi liittyen, ota yhteyttä johtaviin ohjaajiimme
Kirsi Kovanen, puh. 040-593 7858, 09-310 38346, kirsi.kovanen@hel.fi
Sari Sarvela, puh. 040-671 3792, 09-310 38350, sari.sarvela@hel.fi

Lisätietoja

Sosiaali- ja terveystoimiala, perhe- ja sosiaalityö, lastenkotitoiminta

Stadin sote on Suomen suurin ja alan johtava toimija ja uudistaja. Rakennamme yhdessä sote-palveluja, jotka kansalaiset haluavat valita jatkossakin. Palvelujemme saatavuus ja asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus sekä henkilöstökokemus paranevat vauhdilla. Kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota.


Osoite: Nordenskiöldinkatu 20, rakennus 22, 00250 Helsinki

Sinulle suositellut työpaikat