Sairaanhoitaja, neurologian osasto - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Sairaanhoitaja, neurologian osasto - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on haettavana sairaanhoitajan toimi Turun yliopistollisen keskussairaalan Neuron toimialueella. Toimen ensisijainen sijoituspaikka on neurologian osastolla TA5.

Osastomme on 24-paikkainen päivystävä vuodeosasto, joka sijaitsee T-sairaalassa. Osastolla hoidetaan mm. aivoverenkiertohäiriöitä, epilepsiaa, epileptisiä kohtauksia, parkinsonintautia sekä keskushermostoinfektioita sairastavia potilaita. Osastomme toimii tiiviissä yhteistyössä AVH-valvonnan ja neurokirurgian vuodeosaston kanssa. Sairaanhoitajan työ on 3-vuorotyötä.

Arvostamme neurohoitotyön osaamista ja motivaatiota ammatillista kehittymistä tukevaan työkiertoon neurotoimialueen yksiköissä. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää vaativan lääkehoidon osaamista, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä joustavaa työskentelytapaa. Oman osaamisen ja ammattitaidon jatkuva kehittäminen sekä hoitotyön toimintatapojen kehittämismyönteisyys katsotaan hakijalle eduksi. Arvostamme molempien kotimaisten kielten hallintaa.

Sairaanhoitajan työ neurologisella vuodeosastolla tarjoaa ammatillisia haasteita sekä kehittymismahdollisuuksia. Perehdytyksen lisäksi tuemme ammattitaidon kehittymistä mahdollistamalla täydennyskoulutuksiin osallistumisen. Parannamme jatkuvasti toimintaamme ja kehittämisideasi tulevat kuulluksi. Pääset myös jakamaan omaa osaamistasi. Osastollamme työvuorot suunnitellaan työaika-autonomian periaatteiden mukaisesti ja toimintalähtöisesti.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus.

Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus virkaan/toimeen valitulta.

1.3.2018 voimaan tulleen tartuntatautilain 48§ mukaan terveydenhuollon työntekijällä ja opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antamaa suojaa influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilta hinkuyskää vastaan.

Lisätietoja

http://www.vsshp.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa osastonhoitaja Johanna Fred, p. 02 313 3744 tai ylihoitaja Sari Johansson, p. 02 313 1701.
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, on paperimuotoinen hakemus mahdollista toimittaa postitse osoitteella VSSHP, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopistollinen keskussairaala, Tyks toimialue 4 Neuro
Osoite: Kiinamyllynkatu 4-8, 20521 Turku

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä (VSSHP) työskentelee noin 8000 henkilöä. Tarjoamme terveydenhuollon ja monien muiden alojen ammattilaisille monipuolisia ja mielenkiintoisia työtehtäviä sekä hyvät edellytykset työn tekemiselle ja ammattitaidon kehittämiselle. Toimintamme keskiössä on potilaslähtöisyys, yhdenvertaisuus, hyvinvoiva henkilöstö ja jatkuva kehitys. Tule mukaan kokemaan osaamisen iloa arvokkaassa työssämme!
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan