Skip to main content
test
Sairaanhoitaja: operatiivinen osasto 2g, Joensuu; määräaikainen (id6755) - Siun sote

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

Haemme 11.12.2022 mennessä SAIRAANHOITAJIA sijaisuuksiin

Sijaisudet on operatiiviselle osastolle 2g erikoissairaanhoitoon. Osasto 2g:llä hoidetaan vatsaelinkirurgisia potilaita.

Osasto 2g on (29 paikkainen vatsaelinkirurginen vuodeosasto, jossa myös valvontahuonepaikkoja). Noin 98% potilaat tulevat päivystyksellisesti kaikkina vuorokauden aikoina ja Lp -potilaat tulevat leiko- yksikön kautta osastolle leikkauksen jälkeen. Osastolla toteutetaan työparityöskentelyä ja osasto on jaettu tiimeihin.

Tarjoamme hyvän perehdytyksen jota tukee työparityöskentely sekä hyvän työporukan ja työ on moniammatillista.

Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluvat työvuorossa potilaan hyvästä perushoidosta huolehtiminen, potilaan elintoimintojen seuranta ja hoito, lääkehoito, kivun seuranta ja hoito, ravitsemuksesta huolehtiminen sekä potilaan ohjaus, neuvonta ja henkinen tukeminen. Tässä työssä saat toteuttaa sairaanhoitajana kaikkea osaamista ja oppia uutta.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 5§:n mukainen laillistus tai lupa toimia sairaanhoitajan tehtävissä.

Tehtäväkohtainen palkka on 2658 euroa /kk

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaisesti.

Työtehtävässä on koeaika.

Lisätietoja antaa osastonhoitaja Virva Pellinen, virva.pellinen@siunsote.fi p. 013 330 3148

Tehtävään haetaan sähköisesti.

Joensuussa 12.10.2022

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Tervetuloa Siun soten ammattilaisten joukkoon! Siun sote tuottaa sosiaali- ja terveyshuollon integroituja palveluja koko Pohjois-Karjalan maakunnan alueelle. Olemme Pohjois-Karjalan suurin työnantaja ja meillä työskentelee noin 7400 sote-alan ammattilaista.

Tutustu työnantajaan
  • Siun sote
  • Työpaikka
  • siso-6755
  • 12.10.2022 - 11.12.2022 23:59
  • KuntaJoensuuPohjois-Karjala

Yhteystietomme

osastonhoitaja Virva Pellinen, virva.pellinen@siunsote.fi p. 013 330 3148

Lisätietoja

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sote - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat