Sairaanhoitaja - Oulun kaupunki

Oulun kaupungissa käynnistetään NURRI-toimintamalli rikoksilla oireilevien nuorten kuntoutukseen Oikeusministeriön erityisavustuksella. Hankeaika on 10/2020-12/2022. Tavoitteena on tukea rikoksilla oireilevia nuoria ja heidän perheitään, jotta heidän rikollinen käyttäytymisensä loppuisi.

Haemme nyt SAIRAANHOITAJAA NURRI -hankkeeseen. Asiakastyötä tehdään moniammatillisena työryhmänä, jossa työskentelee psykiatrisen sairaanhoitajan lisäksi sosiaalityöntekijä, rikosseuraamustyöntekijä, ohjaaja ja poliisi.

NURRI -toimintamallissa työskennellään oululaisten, 12-29 -vuotiaiden lasten ja nuorten parissa, jotka ovat syyllistyneet toistuviin rikoksiin tai yhteen vakavaan rikokseen ja joilla tämän lisäksi esiintyy päihteidenkäyttöä, poissaoloja koulusta tai väkivaltaista käytöstä esim. koulussa.

Sairaanhoitaja työskentelee osana moniammatillista NURRI-tiimiä, sijoittuen osaksi Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden lasten- ja nuorisopsykiatrista työryhmää. Työryhmä vastaa oululaisten, 0-18-vuotiaiden lasten ja nuorten psykiatrisen erikoissairaanhoidon avopalvelujen tuottamisesta.

Tehtävä jakautuu siten, että 60% työajasta kohdentuu NURRI-toimintamalliin ja 40% muuhun lasten- ja nuorten nuorisopsykiatrian tekemään työhön.

Sairaanhoitajan tehtävänkuvaan kuuluu NURRI-toimintamallissa asiakkaan psyykkisen terveydentilan ja päihteiden käytön arviointi, psykososiaalinen tuki asiakkaalle ja hänen perheelleen (yksilökeskustelut, mini-interventiot ja mahdollisesti toimintaohjelmat) sekä asiakkaille suunnattu ryhmätoiminta.

Lasten- ja nuorisopsykiatrisessa työryhmässä sairaanhoitajan tehtäviin kuuluvat lasten ja nuorten terapeuttinen yksilö-, perhe- ja verkostotyö sekä psykiatrisen hoidontarpeen arviointi ja päivystyksellinen työ. Tehtäviin kuuluvat lisäksi vanhemmille ja lasten kanssa toimiville ammattilaisille suunnattu puhelinneuvonta ja ohjaus sekä hyvinvointikeskuksiin suunnatut konsultaatiot lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi terveydenhuoltoalan opistotasoinen tutkinto, joissa psykiatrisen hoitotyön suuntautumisopinnot sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote.

Lisäksi edellytetään hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä työskennellä ja toimia moniammatillisissa tiimeissä niin työryhmän sisällä kuin erilaisissa verkostoissa. Tehtävän hoitaminen edellyttää innostusta ja kiinnostuneisuutta perhe- ja verkostokeskeiseen työhön ja sen kehittämiseen, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyvää organisointi- ja paineensietokykyä sekä ihmissuhdetaitoja. Tehtävässä edellytetään myös aitoa kiinnostusta työskennellä rikoksentekijöiden ja heidän perheidensä parissa ja kehittää Oulun alueen palveluita rikostaustaisten kuntouttamiseksi.

Eduksi luetaan aikaisempi työkokemus lasten ja nuorten sekä perheiden kanssa tehtävästä työstä, perheterapiaosaaminen ja verkostokeskeisten työmenetelmien hallinta.

Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/9317/2020. Hakemukset on toimitettava 29.9.2020 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.ouka.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoa tehtävästä antaa palveluesimies Kati Heikkinen, p. 044 703 6121 ja projektijohtaja Kati Kaarlejärvi, p. 040 167 7049. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Terveydenhuollon erityispalvelut, Lasten- ja nuorisopsykiatrinen työryhmä
Osoite: Kauppurienkatu 27-29, 2. kerros, 90100 Oulu

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.