Sairaanhoitaja, Päivystys- ja Akuuttiosasto - KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

Sairaanhoitaja, Päivystys- ja Akuuttiosasto - KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

Hei sinä sairaanhoitaja, jolla on vahvaa akuutin hoitotyön osaamista ja jonka vahvuuksiin kuuluu tiimipelaaminen ja toiminnan kehittäminen! Meillä olisi sinulle tarjolla mielenkiintoisia työtehtäviä.

Kuopion yliopistollisen sairaalan Akuutti palvelukeskuksessa on haettavana kolme (3) sairaanhoitajan toimea, joiden alkusijoituspaikat ovat Päivystysosasto (1) ja Akuuttiosasto (2).

Päivystysalueeseen kuuluvat erikoissairaanhoidon päivystyspoliklinikka (kaikki erikoisalat), Akuuttiosasto ja Päivystysosasto. Sairaanhoitaja työskentelee osaamisensa mukaisissa työtehtävissä päivystysalueen työyksiköissä vaihtelevien tilanteiden mukaisesti.

Päivystysosasto on 20-paikkainen erikoissairaanhoidon osasto. Päivystysosastolla työskentelevällä sairaanhoitajalla on perehtymisen jälkeen mahdollisuus työskennellä päivystyspoliklinikan seurantayksikössä. Potilaiden keskimääräinen hoitoaika osastolla on vuorokausi. Keskeistä hoitotyössä on potilaan hoidontarpeen ja toimintakyvyn arviointi sekä kyky ennakoida sekä hallita nopeasti muuttuvia tilanteita. Kuntouttava hoitotyö sekä aktiivinen - ja turvallinen kotiuttaminen ovat keskeisiä toimintamalleja osastolla. Hoitotyön lähtökohtina korostamme turvallisuutta, yksilöllisyyttä, perhekeskeisyyttä ja hoidon jatkuvuutta. Eduksi katsotaan työkokemus päivystysluonteisesta hoitotyöstä ja seurantapotilaan hoitamisesta.

Akuuttiosasto on 23-paikkainen yleislääketieteen akuuttihoitoa tarjoava päivystysosasto. Potilaiden keskimääräinen hoitoaika on 2-3 vuorokautta. Osaston keskeisenä toiminta-ajatuksena on kuntouttava työote. Keskeistä hoitotyössä on potilaan hoidon ja toimintakyvyn tarpeen arviointi sekä kyky ennakoida sekä hallita nopeasti muuttuvia tilanteita. Toivomme sinun osaavan työskennellä moniammatillisen tiimin jäsenenä. Eduksi katsotaan kokemus akuutista hoitotyöstä, vanhustenhoitotyöstä tai kuntouttavasta hoitotyöstä.

Sairaanhoitaja kehittää omalta osaltaan sairaalassamme hoitotyön laatua magneettisairaala-malliin perustuvan hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelman mukaisesti sekä työskentelee lean -ajattelun ja jatkuvan kehittämisen periaatteiden mukaisesti yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa. Käytössä oleva ammattiuramalli mahdollistaa ammatillisen kasvun perehtyjästä asiantuntijaksi.

Työ on kolmivuorotyötä. Arvostamme hyviä työyhteisö- ja tiimityötaitoja, valmiutta työskennellä päivystysalueen yksiköissä sekä halua ja innostuneisuutta kehittää omaa osaamista ja hoitotyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto ja terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (Valvira) todistus oikeudesta toimia laillistettuna sairaanhoitajana. Valitun on esitettävä ennen toimen vastaanottamista työterveyshuollon ammattihenkilön antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Edellytämme työntekijöiltä tartuntatautilain (48 §) mukaista rokotussuojaa.

Toimivalinnassa noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Kuopion yliopistollinen sairaala
PL 100
70029 KYS

Lisätietoja

http://www.psshp.fi

Kiinnostuitko? Haku toimiin tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti, ilmoituksessa olevan linkin kautta. Lisätietoja antavat osastonhoitaja Milja Ranta, puh. 044 717 2203 tai ylihoitaja Tarja Poikkeus, puh. 044 717 9632. Sähköpostit: etunimi.sukunimi@kuh.fi

Kuopion yliopistollinen sairaala
Osoite: Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, jonka osaaminen ja tutkimustoiminta on kansainvälisesti arvostettua. KYSin menestyksen peruspilarina on osaava, uudistuva ja innovatiivinen henkilöstö. Me tuemme ja edistämme työntekijöittemme jaksamista, hyvinvointia ja ammatillista osaamista. Tule ja viihdy KYSissä!

Tutustu työnantajaan