Sairaanhoitaja, päivystys - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Tyks Akuutin päivystyspalveluissa on haettavana 14 sairaanhoitajan toimea.

8 sh toimea Turun päivystyspisteessä
- 5 toimea etulinjassa, jossa työ on päivystyspotilaan hoitoprosessin alkupäässä (hoidon tarpeen arviointi, nopean potilaan hoito)
- 3 toimea takalinjassa, jossa työ on eri erikoisalojen päivystyspotilaiden tarkkailua ja hoitoa hoitoyksiköissä
- työ on kolmivuorotyötä sairaalassa

4 sh toimea Salon sairaalassa
- työ on kolmivuorotyötä

1 sh toimi Loimaan sairaalassa
- työ on kaksivuorotyötä

1 sh toimi Vakka-Suomen sairaalassa
- työ on kaksivuorotyötä

Salon, Loimaan ja Vakka-Suomen sairaalassa työtehtävät kattavat koko päivystyspotilaan hoitoprosessin.

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos tuottaa päivystys- ja ensihoitopalveluja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella.

Etsimme palvelukseemme joustavaa päivystyshoitotyön osaajaa tai sellaiseksi pyrkivää. Edellytämme hyvää asiakaspalvelutaitoa, yhteistyökykyä sekä muutosvalmiutta. Aikaisempi kokemus päivystyshoitotyöstä, kipsaustaito, ruotsin kielen taito sekä kehittämishalukkuus katsotaan eduksi. Tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, hyvää paineensietokykyä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Arvostamme kiinnostusta asiakaslähtöiseen toimintaan sekä osaamisen kehittämiseen.

Sairaanhoitajan toimeen valitulta edellytetään lääkehoidon luvan suorittamista sairaanhoitopiirin lupakäytäntöjen mukaisesti viimeistään koeaikana. Noudatamme työsuhteessa neljän kuukauden koeaikaa.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus.

Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus virkaan/toimeen valitulta.

1.3.2018 voimaan tulleen tartuntatautilain 48§ mukaan terveydenhuollon työntekijällä ja opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antamaa suojaa influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilta hinkuyskää vastaan.

Lisätietoja

http://www.vsshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa hallinnollinen osastonhoitaja Kaisa Impilä Turun päivystyspiste, p. 050 564 7110 ja hallinnollinen osastonhoitaja Marja Tuomainen lähisairaalat, p. 050 363 9747.
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, on paperimuotoinen hakemus mahdollista toimittaa postitse osoitteella VSSHP, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos
Osoite: Kiinamyllynkatu 4-8, 20520 Turku

Tehtävä yhdessä Pohjoismaiden eturivin sairaaloista kutsuu! Meille tärkeitä arvoja ovat myötätunto, tiede, yhteistyö ja kehityshalu. Tarjoamme motivoivaa työtä paitsi terveydenhoidon ammattilaisille myös esimerkiksi kunnossapidon, tekniikan ja hallinnon osaajille. Meitä tyksiläisiä on yli 8 000, ja ammattinimikkeitäkin jo lähes 250 erilaista. Aktiivinen koulutus ja työ yliopistosairaalassa pitää meidät kehityksen kärjessä. Meillä on hyvä syke päällä, parannamme joka päivä!